r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Voorzitter Eerste Kamer wil meer contact met Europees Parlement

woensdag 2 december 2009, 17:35

BRUSSEL (ANP) - René van der Linden, de voorzitter van de Eerste Kamer, heeft bij voorzitter Jerzy Buzek van het Europees Parlement gepleit voor meer contacten tussen het Europees Parlement en het Nederlandse parlement. Hij deed dat woensdag tijdens een bezoek aan Brussel, waarbij hij ook langsging bij de voorzitter de Belgische senaat, Armand De Decker.

Van der Linden hoopt dat het Europees Parlement door de contacten meer oog krijgt voor belangrijke zaken die spelen in de nationale parlementen, waaronder de Nederlandse Eerste en Tweede Kamer.

De Senaatsvoorzitter zou verder graag zien dat het Europarlement meer themadebatten met nationale parlementen voert over zaken als klimaat en de Lissabon-agenda: het streven om van Europa de meest concurrerende economie ter wereld te maken. Door het in werking treden van het Verdrag van Lissabon hebben nationale parlementen de verantwoordelijkheid gekregen om wetsvoorstellen al in een vroeg stadium te toetsen aan de nationale belangen en wetten.

,,Ik heb de voorzitter van het Europees Parlement ook uitgenodigd voor een bezoek aan de Nederlandse Senaat'', aldus Van der Linden.

Delen

Terug naar boven