r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Consumenten: de EU wil vakantiegangers beter beschermen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 26 november 2009.

IP/09/ 1824

Brussel , 26 november 2009

Consumenten: de EU wil vakantiegangers beter beschermen

De Europese Commissie legt vandaag plannen ter raadpleging voor om reizigers die op internet of via een reisbureau een pakketreis (met combinaties van vluchten, hotels, huurwagens enzovoort) boeken, financieel beter te beschermen als er iets misloopt. De Commissie pleegt overleg over de uitbreiding van de basisverzekering waarin de Europese richtlijn over pakketreizen uit 1990 voorziet (recht op informatie, aansprakelijkheid bij ondermaatse diensten en bescherming bij insolvabiliteit), tot de nieuwe generatie "dynamische pakketreizen", waarbij consumenten hun eigen pakketreizen vaak online samenstellen via één website of verschillende partnersites. 23% van de consumenten in de EU - en meer dan 40% van de consumenten in landen als Ierland en Zweden - boeken momenteel "dynamische pakketreizen", waarvoor de EU-voorschriften ter bescherming van de consument vaak niet gelden (hoewel 67% van de consumenten ten onrechte denkt wel te worden beschermd). Na de recente golf van faillissementen van luchtvaartmaatschappijen overweegt de Commissie alle consumenten (en niet alleen reizigers die een pakketreis of een dynamische pakketreis hebben geboekt) een basisbescherming bij insolventie te bieden, met inbegrip van wie alleen een vliegtuigticket heeft gekocht.

Volgens Meglena Kuneva, Europees commissaris voor consumenten, "moeten we alle reizigers die een pakketreis boeken, optimaal beschermen zodat ze zich geen zorgen hoeven te maken. Bovendien moeten voor alle bedrijven dezelfde voorwaarden gelden. Ik maak me vooral zorgen over de problemen bij insolventie. Wie de televisiebeelden gezien heeft van de duizenden vakantiegangers die na de faillissementen van Sky Europe, XL, Futura en Zoom op luchthavens waren gestrand, begrijpt dat het moment is aangebroken om alle consumenten een basisbescherming bij insolventie te bieden."

De huidige regels

De Europese richtlijn over pakketreizen dateert uit 1990 toen de meest gebruikelijke vorm van vakantie een pakketreis van twee weken was die uit een brochure werd gekozen en via een reisagent werd geboekt. De richtlijn heeft betrekking op van tevoren georganiseerde pakketreizen waarbij minstens twee van de volgende diensten worden gecombineerd: (1) vervoer, (2) logies en (3) andere toeristische diensten zoals sightseeing tours (voor een gezamenlijke prijs verkocht).

De richtlijn biedt bescherming op de volgende gebieden: de informatie in de brochures, het recht om een contract zonder boete op te zeggen, de aansprakelijkheid voor diensten (bijvoorbeeld ondermaatse hotels) en de bescherming bij het failissement van de touroperator of de luchtvaartmaatschappij.

Zes prioritaire gebieden die voor herziening in aanmerking komen

De richtlijn uit 1990 is niet langer aangepast aan de huidige reismarkt. Internet en goedkope luchtvaartmaatschappijen hebben de bedrijfsmodellen en het consumentengedrag veranderd. Bij steeds meer boekingen stellen de consumenten hun pakketreizen zelf - vaak online - samen.

Zes prioritaire gebieden komen voor herziening in aanmerking:

 • 1. 
  De werkingssfeer van de richtlijn over pakketreizen: Overwogen wordt welke soorten nieuwe pakketreizen tot de werkingssfeer van de richtlijn zouden moeten behoren:

(1) Pakketreizen die door de consument in één keer via dezelfde website worden samengesteld (bijvoorbeeld Expedia en Opodo).

(2) Pakketreizen die worden samengesteld via websites die door partnerschapsovereenkomsten met elkaar zijn verbonden. De consument kan bijvoorbeeld online een vlucht boeken en dan worden verwezen naar de website van een partner die hotelkamers of huurauto's aanbiedt.

(3) Andere reisarrangementen die momenteel niet onder de richtlijn vallen, zoals cruises of reizen waarbij het logies in het vervoer is inbegrepen (bijvoorbeeld een nachtelijke reis per schip of trein). Zie MEMO/09/523 voor nadere informatie.

 • 2. 
  Informati e: Over welke informatie moeten de consumenten kunnen beschikken en wanneer en hoe moeten de consumenten worden geïnformeerd? De huidige richtlijn vermeldt alleen brochures maar geen andere media (bijvoorbeeld websites).
 • 3. 
  Aansprakelijkheid voor ondermaatse diensten en bijstand aan consumenten: Wie is aansprakelijk voor de dienstverlening en voor bijstand aan de consument bij problemen tijdens de vakantie? Het oude onderscheid tussen vervoersbedrijven, touroperators en reisagenten is vaak onduidelijk. Het is niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is wanneer dingen mislopen.
 • 4. 
  Contract wijzigingen: De richtlijn biedt consumenten de mogelijkheid een contract zonder boete op te zeggen als "wezenlijke onderdelen" ervan (bijvoorbeeld de totale prijs of het vervoersbedrijf) zijn veranderd. In het document van de Commissie wordt nagedacht over de vraag of de bestaande regels inzake prijsherzieningen moeten worden veranderd.
 • 5. 
  Insolven tie: Krachtens de richtlijn moet de touroperator of de reisagent over garanties beschikken om in geval van insolvabiliteit of faillissement te zorgen voor de terugbetaling van alle betaalde bedragen en voor repatriëring van de consument. Het gevaar voor insolventie is de laatste tijd toegenomen. Na de recente golf van faillissementen van luchtvaartmaatschappijen overweegt de Commissie of de basisbescherming bij insolventie niet moet worden uitgebreid tot wie (buiten het kader van een pakketreis) alleen een vliegtuigticket heeft gekocht, zodat passagiers hun geld terugkrijgen of gerepatrieerd worden bij het faillissement van een luchtvaartmaatschappij .
 • 6. 
  Travel Protection Label: De Commissie overweegt een Europees "Travel Protection Label" in te voeren voor reisproducten en/of combinaties van producten die wettelijk zijn beschermd.

Wat gebeurt er hierna?

De Commissie is van plan concrete voorstellen te doen om de richtlijn over pakketreizen in het najaar van 2010 te herzien. De Commissie wil ook de rechten van vliegtuigpassagiers opnieuw bekijken en daarbij een groot aantal consumententhema's aan bod laten komen (onder meer de insolventie van luchtvaartmaatschappijen).

Belangrijke ontwikkelingen in de sector van pakketreizen:

 • Europa is de grootste regionale reismarkt met een omzet van 246 miljard euro in 2008. Traditionele pakketreizen (vooraf georganiseerde pakketreizen waarbij verschillende diensten - zoals vervoer en logies - worden gecombineerd) zijn goed voor 40% (98,4 miljard euro) van de totale reismarkt, terwijl dynamische pakketreizen en andere reisarrangementen respectievelijk 33% en 25% van de markt voor hun rekening nemen.
 • Momenteel organiseert een meerderheid van de EU-burgers (56% van de vakantiegangers in de hele EU) hun vakantie zelf in plaats van een vooraf georganiseerde pakketreis (een traditionele pakketreis die onder de richtlijn over pakketreizen valt) te kopen.
 • Steeds meer consumenten stellen hun eigen pakketreis samen (dynamische pakketreis) : ze combineren twee of meer diensten (bijvoorbeeld de vlucht en het logies) via één verkoper of via commercieel met elkaar verbonden verkopers (bijvoorbeeld websites zoals Opodo en Expedia of websites die pakketreizen met partnerwebsites aanbieden). De consument kan bijvoorbeeld online een vlucht boeken en dan worden verwezen naar de website van een partner die hotelkamers of huurauto's aanbiedt.
 • Opgemerkt zij dat echt afzonderlijke boekingen waarbij de consument verschillende onderdelen koopt bij verschillende verkopers/websites die niet door partnerschapsovereenkomsten met elkaar zijn verbonden of niet onder dezelfde merknaam opereren, doorgaans bij de herziening buiten beschouwing worden gelaten. Dergelijke "onafhankelijke reisarrangementen" worden niet tot de sector van pakketreizen gerekend.
 • Het aantal consumenten dat "dynamische pakketreizen" boekt, neemt dramatisch toe. 23% van alle EU-burgers heeft de afgelopen twee jaar een dynamische pakketreis geboekt. In sommige landen zoals Ierland (46%) en Zweden (44%) bedraagt het cijfer zelfs meer dan 40% . Ook in landen zoals Slovenië (42%) en Italië (36%) is het percentage erg hoog. Zie tabel 1 in MEMO/09/523 voor details.
 • Veel dynamische pakketreizen worden momenteel niet door de EU Package Travel Protection gedekt. Bijgevolg geldt de richtlijn niet voor een toenemend aantal consumenten die een pakketreis boeken. Ter illustratie: in 1997 was 98% van de passagiers op vakantievluchten uit het VK beschermd uit hoofde van de EU-richtlijn over pakketreizen. In 2005 was dit percentage gedaald tot minder dan 50%.
 • Duidelijk is ook dat de consumenten niet beseffen dat hun rechtsbescherming verschilt afhankelijk van de wijze waarop de arrangementen zijn gekocht (zelfs als het pakket reisonderdelen identiek is). 67% van de ondervraagde consumenten die een "dynamisch reispakket" hadden geboekt dat niet onder de richtlijn viel, geloofde ten onrechte dat ze werden beschermd. Gemiddeld kost een dynamische pakketreis waarbij iets misloopt, de consument bijna 600 euro .
 • Meer dan 50% van de consumenten gelooft dat ze tegen faillissementen van luchtvaartmaatschappijen zijn beschermd wanneer ze een dynamische pakketreis of een onafhankelijk reisarrangement kopen. In veel gevallen zijn ze momenteel echter niet beschermd.
 • Aangezien het gevaar van insolventie de laatste tijd is toegenomen, baren faillissementen de consumenten steeds meer zorgen . Tussen november 2005 en september 2008 zijn 29 luchtvaartmaatschappijen failliet gegaan 1 . In Frankrijk bijvoorbeeld zijn in 2008 ook 125 touroperators failliet gegaan waarvan meer dan 9000 consumenten het slachtoffer zijn geworden (vergeleken met 95 faillissementen in 2006 met iets meer dan 2500 gedupeerde consumenten) 2 . De gevolgen van de faillissementen voor de vakantiegangers varieerden afhankelijk van de vraag of de tickets waren gekocht als onderdeel van een pakketreis. Aangezien de reistrends aanzienlijk zijn veranderd sinds de goedkeuring van de richtlijn in 1990, is het vooral belangrijk zich af te vragen of consumenten die een vliegtuigticket als onderdeel van een pakketreis hebben gekocht anders moeten worden beschermd bij insolventie van de luchtvaartmaatschappij dan consumenten die alleen een ticket hebben gekocht.

Raadplegingsdocument

De raadplegingsperiode loopt van 26.11.2009 tot 7.2.2010.

De onlineraadpleging:

http://ec.europa.eu/consumers/rights/travel/consultation_en.htm

Nadere informatie over pakketreizen:

http://ec.europa.eu/consumers/rights/travel_en.htm

1 :

Europese Commissie, Study on Consumer Protection against Aviation Bankruptcy.

2 :

APS, Frans Garantiefonds Reizen


Terug naar boven