r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie-Barroso II (2010-2014)

Commissie-Barosso II
Bron: Europese Commissie, 2014

Deze Europese Commissie was in functie van 10 februari 2010 tot 1 november 2014. Voorzitter was de Portugees José Manuel Barroso, die op 16 september 2009 door het Europees Parlement werd gekozen. VVD-politica Neelie Kroes was een van de vicevoorzitters van de Commissie en was beslast met de portefeuille digitale agenda, nadat zij in Commissie-Barrosso I verantwoordelijk was geweest voor mededingingsbeleid.

Een van de belangrijkste taken van deze Commissie was het opvangen van de negatieve gevolgen van de financiële crisis, die was begonnen in 2008. Daarnaast had de EU te maken met een grote toename van het aantal vluchtelingen dat uit het Midden-Oosten en Afrika probeerde de EU te bereiken. Ook leidde de associatie-overeenkomst tussen de EU en Oekraïne tot spanningen met Rusland. Wat wetgeving en initiatieven betreft, heeft de Commissie zich met name ingezet voor de aanpak van milieuproblematiek in verschillende sectoren. Door de diepgaande crisis waar de EU doorheen ging, was er echter weinig ruimte voor verregaande hervormingen. Wel sloot de Commissie verschillende handelsovereenkomsten en begonnen gesprekken met de VS over een vrijhandelsakkoord (TTIP).

De Commissie-Barroso II werd opgevolgd door de Commissie-Juncker, die aantrad op 1 november 2014.

Delen

Inhoud

1.

De eurocommissarissen en hun portefeuilles

Naam

Land

Portefeuille

Politieke kleur

Almunia Amann, Joaquín

Spanje

mededinging

sociaaldemocratisch

Andor, László

Hongarije

werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen

 

sociaaldemocratisch

Ashton, Cathy barones

Verenigd Koninkrijk

Hoge Vertegenwoordiger GBVB, eerste vicevoorzitter

sociaaldemocratisch

Barnier, Michel

Frankrijk

interne markt en diensten

centrumrechts

Barroso, José Manuel

Portugal

voorzitter

 

christendemocratisch

Ciolos, Dacian

Roemenië

landbouw en plattelandsontwikkeling

partijloos

Dalli, John

Malta

gezondheid (tot 1 juli 2013 ook consumentenbeleid)

christendemocratisch

Damanaki, Maria

Griekenland

maritieme zaken en visserij

sociaaldemocratisch

De Gucht, Karel

België

handel

liberaal

Füle, Stefan

Tsjechië

uitbreiding en buurlanden

partijloos

Geoghegan-Quinn, Máire

Ierland

onderzoek, innovatie en wetenschap

liberaal

Georgieva, Kristalina

Bulgarije

internationale samenwerking en humanitaire hulp

christendemocratisch

Hahn, Gio

Oostenrijk

regionaal beleid

 

christendemocratisch

Hedegaard, Connie

Denemarken

klimaatactie

conservatief-liberaal

Kallas, Siim

Estland

vervoer

 

conservatief-liberaal

Kroes, Neelie

Nederland

digitale agenda

liberaal

Lewandowski, Janusz

Polen

begroting en financieel programma

 

christendemocratisch

Malmström, Cecilia

Zweden

binnenlandse zaken (grensbewaking, Europol, Schengen- en visabeleid, bestrijding drugscriminaliteit)

sociaaldemocratisch

Mimica, Neven

Kroatië

consumentenbescherming

sociaaldemocratisch

Oettinger, Günther

Duitsland

energie

christendemocratisch

Piebalgs, Andris

Letland

ontwikkelingssamenwerking

 

conservatief-liberaal

Potocnik, Janez

Slovenië

milieu

liberaal

Reding, Viviane

Luxemburg

justitie, burgerlijke vrijheden en burgerschap

 

christendemocratisch

Rehn, Olli

Finland

economische en monetaire zaken

 

liberaal

Šefčovič, Maroš

Slowakije

institutioneel beleid en ambtelijk beheer

 

christendemocratisch

Šemeta, Algirdas

Litouwen

belastingen en douane, toezicht en fraudebestrijding

partijloos

Tajani, Antonio

Italië

industrie en ondernemingen

 

centrumrechts

Vassiliou, Androula

Cyprus

onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugd

liberaal

Vicevoorzitters waren Catharine Ashton, Joaquín Almunia, Neelie Kroes, Siim Kallas en Maroš Šefčovič. Olli Rehn en Antonio Tajani waren dat tot 1 juli 2014

2.

Wijzigingen samenstelling

Naam vervanger

Vervangen Commissaris

Datum vervanging

Politieke kleur

Reden vervanging

Borg, Tonio

Dalli, John

22 oktober 2012

christendemocratisch

Aantijgingen over onheus gebruik van netwerk

Dominik, Jacek

Lewandowski, Janusz

16 juli 2014

christendemocratisch

Lid Europees Parlement

Reicherts, Martine

Reding, Viviane

16 juli 2014

sociaaldemocratisch

Lid Europees Parlement

Katainen, Jyrki

Rehn, Olli

16 juli 2014

conservatief-liberaal

Lid Europees Parlement

Nelli Feroci, Ferdinando

Tajani, Antonio

16 juli 2014

centrumrechts

Lid Europees Parlement

 

3.

Mijlpalen

Financiële crisis

De Commissie-Barroso II stond voor de grote taak om de gevolgen van de financiële crisis de ondervangen, die met name van 2011 tot 2013 nog veel impact hadden op de Europese economie. In deze periode kwam de EU met verschillende maatregelen om de zwaar getroffen eurozone, en in het bijzonder de Griekse economie, te ondersteunen. Zo werd in 2010 besloten om een europees noodfonds op te richten, wat resulteerde in het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) dat werkzaam is sinds 2012. Ook werd sinds dat jaar gewerkt aan de totstandkoming van een Europese bankenunie, waarbinnen de Europese bankensector is verenigd onder de ECB. Daarnaast heeft de Commissie zelf meer invloed en zeggenschap gekregen over economisch en begrotingsbeleid van de lidstaten, door de instelling van het Europees Semester in 2011. Het Semester heeft tot doel om begrotingsproblemen in lidstaten op tijd te signaleren en aan te pakken.

Asiel en migratie

Na de Arabische Lente en het begin van de Syrische burgeroorlog in 2011, had de EU te maken met een toestroom van vluchtelingen en migranten uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Verschillende lidstaten verzetten zich tegen het opnemen van vluchtelingen of oogstten kritiek door hun behandeling van asielzoekers. De Commissie deed weinig om dit aan te pakken. Wel zette Barroso zich in voor een gemeenschappelijke asielbeleid en voor hervormingen van Frontex, maar de Commissie kreeg hier weinig steun voor.

Oekraïne en Rusland

In 2013 zou een associatie-overeenkomst gesloten worden tussen de EU en Oekraïne. Deze overeenkomst zou de handelsbetrekkingen tussen de EU en Oekraïne versterken, met gevolgen voor de betrekkingen tussen Oekraïne en Rusland. De Oekraïense president Janoekovitsj stelde het tekenen van de overeenkomst daarom uit, wat leidde tot hevige protesten in Oekraïne in eind 2013 en begin 2014. Nadat Janoekovitsj was afgezet, werd Petro Porosjenko president van Oekraïne in 2014, waarna de verhoudingen tussen de EU en Oekraïne weer verbeterden en de associatie-overeenkomst werd getekend.

Klimaatproblematiek

Nadat de Commissie-Barroso I al klimaatdoelen had gesteld voor 2020, kwam Commissie-Barroso II met een nog verderstrekkender strategie tegen klimaatverandering. In januari 2014 kwam de Commissie met een klimaatdoelstelling voor 2030: een vermindering van de CO2-uitstoot met 40% ten opzichte van 1990 en een toename van duurzame energie. Los van deze doelstelling, kwam deze Commissie met relatief weinig nieuwe initiatieven en richtte zich met name op de uitvoering van eerder genomen besluiten.

Handelsverdragen

De Commissie heeft meerdere belangrijke vrijhandelsovereenkomsten gesloten. In 2011 kwam het tot een akkoord met Zuid-Korea en in 2013 bereikten de EU en Canada overeenstemming over de hoofdlijnen van een handelsverdrag (CETA). Ook begonnen onderhandelingen over economische partnerschappen met Japan en met de VS (TTIP). Naast deze grote handelspartners heeft de EU in deze periode ook overeenkomsten gesloten met verschillende Latijns-Amerikaanse en Afrikaanse landen, enenals met Oekraïne, Moldavië en Georgië in 2014.

4.

Bronnen

Politico, The Barroso II legacy: part 1, part 2, part 3, part 4.

5.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven