r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC)

Het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC) houdt toezicht op de Europese telecomsector en bevordert harmonisatie van (technische) voorschriften en concurrentievoorwaarden binnen de Europese Unie. Speerpunten daarbij zijn het afstemmen van de frequentiespectra binnen de EU en betere voorzieningen voor consumenten, zoals nummerbehoud, begrenzing van gesprekstarieven en het toezicht op de netwerken.

Deze Europese toezichthouder is in november 2009 opgericht en per januari 2010 gestart met haar werkzaamheden. BEREC is de opvolger van de in 2002 opgerichte Europese Groep van regelgevende instanties voor elektronische communicatienetwerken en -diensten (ERG).

BEREC is samengesteld uit de hoofden van de nationale regelgevende instanties op telecommunicatiegebied van de EU-lidstaten. Voor Nederland heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zitting in BEREC. Voor de meeste besluiten is een tweederde meerderheid nodig. Wanneer BEREC echter adviseert in de context van een door de Europese Commissie uitgevoerde analyse van maatregelen, waarvan de nationale regelgevende instanties reeds op de hoogte zijn gebracht, volstaat een gewone meerderheid.

BEREC is gevestigd in Riga, Letland.

1.

Meer informatie

2.

Openstaande vacatures

Terug naar boven