r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU spekt Nederlands platteland

maandag 23 november 2009, 18:29

DEN HAAG (ANP) - Minister Gerda Verburg (Landbouw) heeft maandag het groene licht gekregen uit Brussel voor tal van maatregelen om het platteland in stand te houden. Daardoor komt de komende jaren 150 miljoen euro beschikbaar om bijvoorbeeld akkerranden te verzorgen en 'bufferstroken' aan te leggen langs water, maakte het ministerie van LNV bekend.

Verburg reageerde opgetogen op deze stap ,,op weg naar de beloning van landbouwactiviteiten die bijdragen aan een duurzamer en mooier Nederland''.

Belangrijk voor een grotere variatie aan soorten planten en dieren is het besluit om 30 miljoen te besteden aan het beheer van akkerranden. Ook is er 8 miljoen voor landschappelijk waardevolle gebieden zoals De Friesche Wouden en het Groningse Westerkwartier. Boeren die deze twee karakteristieke Nederlandse agrarische cultuurlandschappen beheren, verdienen volgens de minister daarvoor loon naar werken.

Verder is er 70 miljoen voor klimaatmaatregelen, hernieuwbare energie en waterbeheer. De zogenoemde bufferstroken moeten meehelpen aan schoner water. Voor energieproductie op basis van resten van planten (biomassa) is 15 miljoen gereserveerd.

Van de 150 miljoen komt het leeuwendeel (110 miljoen) uit de EU-kassen, Rijk en provincies dragen ongeveer 40 miljoen bij.

Terug naar boven