r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vrijhandel levert 1400 euro per inwoner op

donderdag 12 november 2009, 11:56

Gewijzigd: 15:22

DEN HAAG (ANP) - De liberalisering van de internationale handel levert de Nederlandse burger volgens het Centraal Planbureau (CPB) ongeveer 1400 euro per persoon per jaar op. Dankzij de openheid van de Nederlandse economie is de bijdrage van het handelsbeleid relatief hoger dan in andere Europese landen.

In een donderdag gepresenteerd rapport berekent het CPB dat afspraken over vrijere handel die binnen de Europese Unie en de Wereldhandelsorganisatie WTO zijn gemaakt, de internationale handel van Nederland aanzienlijk hebben gestimuleerd. Daardoor heeft het handelsbeleid sinds 1970 ongeveer 6 tot 8 procent bijgedragen aan de economische groei van Nederland.

De export van Nederland nam tussen 1969 en 2007 toe van 51 procent van het bruto binnenlands product (bbp) tot 93 procent van het bbp. Die groei kwam niet alleen door de afspraken over vrijhandel, maar werd vooral gestimuleerd door de economische groei in Nederland en de landen waarmee handel werd gedreven. Die zorgde ervoor dat Nederlandse bedrijven meer goederen konden produceren die vervolgens geëxporteerd konden worden en dat andere landen meer geld hadden om goederen te importeren.

De verlaging van importtarieven en het wegnemen van andere handelsbarrières heeft volgens het CPB wel een belangrijke bijdrage geleverd aan het vergroten van de openheid van de Nederlandse economie. Het handelsbeleid heeft vooral een groot effect gehad op de toename van de wederuitvoer, dat is de uitvoer van buitenlandse goederen door Nederlandse bedrijven.

Volgens staatssecretaris Frank Heemskerk (Economische Zaken) toont het rapport de voordelen van de handelsrelaties met het buitenland. ,,Elke Nederlander profiteert daar uiteindelijk van. Ons beleid voor open een eerlijke handel dat wij voorstaan in de WTO, de G20 en in Europa draagt bij aan onze welvaart.''

Meer informatie

Terug naar boven