r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Voorzitter EP-milieucommissie: "Echte solidariteit is nodig op klimaatconferentie"

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 5 november 2009, 13:00.

Jo Leinen: "voorlopig nog geen Amerikaanse klimaatwet"

De Duitse socialist Jo Leinen is voorzitter van de klimaatcommissie in het Europees Parlement. We spraken met hem na zijn terugkeer uit Washington, waar hij in de aanloop naar de VN-klimaatconferentie in Kopenhagen de klimaatverandering besprak met Amerikaanse collega's. Leinen zal een 15-koppige EP-delegatie leiden naar 'COP15'.

Meneer Leinen, onlangs heeft u de leden van het Amerikaanse Congres ontmoet, wat voor signalen heeft u van hen opgevangen? Zal de VS zich committeren aan ambitieuze emissieverminderingen en zal er een trans-Atlantische koolstofmarkt worden gecreëerd?

"Obama is zeer ambitieus inzake het klimaat, maar de Amerikanen lopen achter op de Europese Unie. Het Congres zal er voor aanvang van de VN-klimaatconferentie in Kopenhagen niet in slagen nieuwe wetgeving ten gunste van het klimaat door te voeren. Dus er bestaan nog veel vragen wat betreft de toezeggingen voor Kopenhagen. Maar ik ben ervan overtuigd dat we een mentaliteitsverandering in de Amerikaanse politiek en zelfs in de Amerikaanse technologie-industrie hebben. Als zij zich bezighouden met het onderwerp, zullen ze de nummer één willen zijn, ze concurreren echt met Europa wat betreft technologie."

Er zijn veel onderwerpen die zullen worden besproken tijdens COP15: doelstellingen, klimaatfinanciering, de overdracht van technologie…Welke onderwerpen kunnen de onderhandelingen blokkeren?

"Er zijn twee kwesties die problemen kunnen veroorzaken. Een ervan zijn concrete toezeggingen van de geïndustrialiseerde landen inzake doelstellingen om de uitstoot van CO2 te verlagen. Ik denk dat de Derde wereld en de landen die zich snel ontwikkelen concrete bindende afspraken willen zien van de geïndustrialiseerde wereld die al 200 jaar lang het klimaat teisteren.

Het tweede probleem betreft de financiering van het tegengaan van de klimaatverandering in ontwikkelingslanden. Europa, de VS en Japan moeten concrete voorstellen op tafel leggen over hoeveel geld ze bereid zijn te geven aan de ontwikkelingslanden."

Vorige week hebben de EU-leiders in Brussel het gemeenschappelijk EU-standpunt voor de VN-conferentie bepaald. Zal de EU een sterke onderhandelingspositie hebben in Kopenhagen?

"De EU is tot dusver de enige acteur in de wereld die concrete doelstellingen inzake CO2-reductie heeft voorgesteld, evenals een financieel kader voor de ontwikkelingslanden. Wat er is voortgevloeid uit de Europese Raad is niet genoeg, het is te zwak. Dus er is meer betrokkenheid nodig in Kopenhagen om tot een echte daad van solidariteit te komen tussen de rijke en de arme wereld."


Delen

Terug naar boven