r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Bijzondere commissie over de financiële en economische crisis

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 8 oktober 2009, 14:59.

Europarlementariërs zijn woensdag overeengekomen om een bijzondere commissie over de financiële en economische crisis op te richten, met 45 leden en een mandaat van 12 maanden. De commissie zal de impact van de crisis op de lidstaten beoordelen en maatregelen voorstellen voor de heropbouw van stabiele financiële markten.

Het Parlement nam de beslissing bij handopsteken.

Voorzitter Jerzy Buzek zei: "We moeten lessen trekken uit deze economische en financiële crisis, om te voorkomen dat dit nog eens gebeurt. Europarlementsleden moeten beoordelen of de maatregelen van de EU en de lidstaten om de financiële crisis aan te pakken wel doeltreffend zijn. Deze nieuwe parlementaire commissie zal hiervoor als een belangrijk forum dienen".

De bijzondere commissie start op 8 oktober 2009. Haar bevindingen zullen in twee verslagen worden voorgesteld: een verslag halverwege en een eindverslag met aanbevelingen voor het toekomstig optreden en nieuwe initiatieven.

De commissie zal hoorzittingen organiseren met deskundigen, sociale partners, en vertegenwoordigers van de industrie, regeringen en nationale parlementen. Bovendien zal ze advies uitbrengen over wetgevingsdossiers van de vaste parlementaire commissies.

Het Parlement stemde donderdag over benoemingen in de commissie.

Corien Wortmann-Kool (CDA) is het enige Nederlandse vaste lid van de Commissie. Barry Madlener (PVV), Sophie in 't Veld (D66), Bas Eickhout (GroenLinks) en Dennis de Jong (SP) zijn de Nederlandse plaatsvervangende leden in de bijzondere commissie


Terug naar boven