r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Senaat kiest Van der Linden (CDA) tot Voorzitter

Met dank overgenomen van Eerste Kamer, gepubliceerd op dinsdag 6 oktober 2009.

De Eerste Kamer heeft vanmiddag CDA-senator René van der Linden gekozen tot Voorzitter. Hij neemt deze functie over van Yvonne Timmerman-Buck , die per 1 november is benoemd tot Lid van de Raad van State. Yvonne Timmerman-Buck heeft sinds 2003 de Kamer voorgezeten, en was de eerste vrouwelijke Kamervoorzitter. Haar partijgenoot René van der Linden was het enige Kamerlid dat zich kandidaat had gesteld. Van de 75 Kamerleden waren er 70 leden aanwezig. Daarvan stemden 65 voor Van der Linden, 3 stemden blanco, en twee stemmen waren ongeldig.

René van der Linden (1943) is sinds juni 1999 Lid van de Eerste Kamer. Van 2005 tot 2008 was hij Voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa. Van juli 1986 tot september 1988 was Van der Linden staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, belast met Europese samenwerking. Aansluitend was hij tien jaar Lid van de Tweede Kamer, een functie die hij ook vervulde in de periode 1977 tot 1986, voorafgaand aan zijn staatssecretarisschap.

In zijn eerste verklaring als Voorzitter zei Van der Linden dat in tijden van verreikende veranderingen moet worden geïnvesteerd in sterke, geloofwaardige democratische instituties en in de versterking van de democratische rechtsorde. “Vertrouwen van burgers in de instituties is kostbaar, en daarmee moeten wij als volksvertegenwoordigers uiterst zorgvuldig omgaan.” Over de Eerste Kamer als instituut zei Van der Linden dat de Senaat zijn kracht moet zoeken in kwaliteit en diepgang. “Wij zullen nog scherper moeten toezien op de consequenties van de Europese wetgeving en de implementatie daarvan”, aldus Van der Linden. Hij omschreef het Europese Verdrag van Lissabon als een bijzondere kans voor de Senaat om in aanvulling op de Tweede Kamer invloed uit te oefenen op de Europese beleidsvorming.

In zijn toespraak prees Van der Linden de aftredende Voorzitter Timmerman-Buck voor haar enorme werkkracht en inzet voor de effectiviteit van de Eerste Kamer. “Dit heeft veel bijgedragen aan de statuur van de Eerste Kamer en heeft de belangstelling voor dit instituut doen toenemen”, aldus de nieuw gekozen Kamervoorzitter.

De twee ondervoorzitters worden benoemd in de vergadering van 13 oktober 2009 .


Terug naar boven