r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC)

Logo United Nations Framework Convention on Climate Change

Dit is een internationaal verdrag dat is voortgekomen uit de 'Earth Summit' die in 1992 in Rio de Janeiro, in Brazilië, gehouden werd. Het Raamverdrag Klimaatverandering (UNFCCC) heeft als doel de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer te beperken, zodat een gevaarlijke menselijke invloed op het klimaat wordt voorkomen. Dit verdrag zelf bevat geen bindende doelstellingen voor de verlaging van de uitstoot van broeikasgassen.

Bindende afspraken zijn wel opgenomen in een aanvullend protocol dat in 1997 in de Japanse stad Kyoto werd aangenomen. In dit Kyoto-protocol zijn bindende afspraken opgenomen voor de rijke industrielanden. In het protocol is vastgelegd dat zij de uitstoot van broeikasgassen met gemiddeld 5 procent moeten verminderen ten opzichte van het niveau in 1990. Per land gelden daarvoor verschillende percentages. In het Kyoto-protocol is vastgelegd dat de industrielanden hun vermindering ook in het buitenland mogen realiseren. Er zijn daarvoor drie verschillende instrumenten opgenomen: het Clean Development mechanism (CDM), Joint Implementation (JI) en emissiehandel.

Er zijn verschillende organen die zorg dragen voor de uitvoering van het verdrag. De Conference of the Parties (COP) is het belangrijkste besluitvormende orgaan waaraan alle ondertekenaars van het UNFCCC-verdrag deelnemen. De Meeting of the Parties (MOP) is het besluitvormende orgaan waaraan de landen deelnemen die het Kyoto-protocol hebben ondertekend. Voor het verzamelen en het beoordelen van wetenschappelijke kennis over klimaatverandering is het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) opgericht dat bestaat uit een internationale groep van wetenschappelijke experts. Het secretariaat van de UNFCCC is gevestigd in Bonn, Duitsland.

Terug naar boven