r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Laatste nieuws: 

Administratieve Commissie van de EEG voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers besluit no. 24 van 25 november 1960 betreffende de werkwijze en de samenstelling van de Commissie voor het nazien van de rekeningen, van de administratieve Commissie voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers

1.

Kerngegevens

Officiële titel ADMINISTRATIEVE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS BESLUIT NO. 24 VAN 25 NOVEMBER 1960 BETREFFENDE DE WERKWIJZE EN DE SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE VOOR HET NAZIEN VAN DE REKENINGEN, VAN DE ADMINISTRATIEVE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS
EURlex-code 31960D1221
Gericht aan Lidstaten Europese Unie
Datum besluit 25-11-1960
Datum einde geldigheid 01-10-1972; verbonden met inwerkingtreding 371R1408 372R0574
 

2.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

3.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.

Terug naar boven