r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees waarnemingsnetwerk voor ruimtelijke ordening (ESPON)

logo ESPON

Deze organisatie heeft als missie om beleidsvorming die regionale gelijkheid stimuleert, te ondersteunen. Dit doet ESPON door middel van onderzoek waarmee zij vergelijkbare informatie verstrekt over de verschillende regio's in Europa.

1.

In vogelvlucht

ESPON bestaat sinds 2002 en wordt voor 75 procent gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De rest van de financiering komt van de 32 landen die lid zijn. Dat zijn de 28 EU-lidstaten, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland. Het totale budget van ESPON tot en met 2020 bedraagt 48,7 miljoen euro waarvan de EU 41,4 miljoen euro bijdraagt. Het ESPON 2020-programma is de opvolger van het ESPON 2013-programma.

Er zijn vijf specifieke doelstellingen die de leidraad vormen voor de implementatie van het ESPON 2020-programma:

  • het vergroten van regionale bewijzen door toegepast onderzoek en analyses
  • het verbeteren van kennisoverdracht naar de aandeelhouders en Europese fondsen
  • het verbeteren van regionale observatie en middelen voor regionale analyses
  • het verbeteren van het bereik en het begrip van regionaal bewijs
  • het versoepelen, meer efficiënt en effectief maken van implementatie-regelingen en programma-assistentie

Het ESPON 2020-programma past binnen de Europa 2020-strategie van de Europese Unie. Die strategie is gericht op slimme en duurzame groei, met inachtnemening van regionale en stedelijke diversiteit.

2.

Subsidie aanvragen

De EU stelt via het EPSON-programma subsidies beschikbaar die ingezet kunnen worden voor onderzoek naar en analyse van regionale ontwikkeling en territoriale cohesie. De subsidie is beschikbaar voor overheidslichamen en overheidsgerelateerde organisaties. De projecten moeten in samenwerking gedaan worden met een Europese partner. De aanvraag voor subsidie kan gedaan worden bij de ESPON Coordination Unit.

3.

Meer informatie

Terug naar boven