r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

JTI Fuel Cells and Hydrogen 2 (FCH2)

Met dank overgenomen van EU monitor.

Fuel Cells and Hydrogen (FCH) is een publiek-private samenwerking van de EU en Hydrogen Europe op het gebied van waterstof- en brandstofcellen. Het richt zich op onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie op het gebied van brandstofcellen en waterstof ('Fuel Cells and Hydrogen'). De activiteiten worden uitgevoerd door de EU in samenwerking met belanghebbenden uit de waterstof- en brandstofcellensector. FCH is juridisch gezien een Gemeenschappelijke Onderneming van de EU.

FCH heeft als taak om de overgang van een op fossiele brandstoffen gebaseerde economie naar een op waterstof gebaseerde economie in de Europese Unie soepel te laten verlopen. Brandstof- en waterstoftechnologieën spelen een belangrijke rol in een schoner energiesysteem voor Europa. Daarnaast dragen ze bij aan de continuïteit van de Europese energievoorziening, betere luchtkwaliteit en een vermindering van klimaatverandering. Het doel van de onderneming is om de introductie van deze FCH technologieën te versnellen en hun potentieel te realiseren.

FCH begon in 2004 als een Europees Platform voor Waterstof en Brandstofcellen binnen het Zesde Kaderprogramma voor onderzoek (KP6). Na een langdurige samenwerking met verschillende belanghebbenden werd in 2008 de gemeenschappelijke onderneming FCH opgericht. Tot 2014 maakte FCH deel uit van het Zevende Kaderprogramma voor onderzoek van de Europese Gemeenschap (KP7). Vanaf 2014 valt het onder Horizon 2020.

1.

Meer informatie

Terug naar boven