r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

JTI Clean Sky 2 (Clean Sky)

Met dank overgenomen van EU monitor.

Clean Sky is een gezamenlijk technologie-initiatief van de Europese Commissie en de Europese luchtvaartindustrie. Clean Sky richt zich op het vergroenen en verduurzamen van de luchtvaart door de ontwikkeling van nieuwe technologie. Het samenwerkingsverband is juridisch gezien een Gemeenschappelijke Onderneming van de EU.

Clean Sky is in het leven geroepen om nieuwe technologieën te ontwikkelen die de invloed van de luchtvaart op het milieu en het klimaat moeten reduceren. Het is de bedoeling geluidsoverlast rondom vliegvelden terug te dringen en een bijdrage te leveren aan een schoner milieu door vermindering van CO2-uitstoot. Daarnaast moeten nieuwe technologieën de concurrentiepositie van de Europese luchtvaartindustrie mondiaal versterken. Ook Nederlandse bedrijven nemen actief deel aan het Clean Sky-programma.

Clean Sky 2 loopt van 2004 tot en met 2020. Het is de opvolger van het Clean Sky-programma dat liep van 2007 tot en met 2013. Het wordt gefinancierd door het Horizon 2020-programma van de Europese Unie.

1.

Meer informatie

JTI Clean Sky (Homepage)

JTI Clean Sky (Europese Unie)

JTI Clean Sky (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

Terug naar boven