r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nieuw-Vlaamse Alliantie (NVA)

Logo Nieuwe Vlaamse Alliantie

De Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) is een Vlaams-nationalistische en conservatief-liberale partij in België en Vlaanderen. De partij staat rechts in het politieke spectrum. Sinds 2014 maakt de partij deel uit van de nationale regering. In Vlaanderen maakt de partij sinds 2009 deel uit van de regering.

In 2001 ontstond de N-VA uit de Volksunie. Vanaf de oprichting profileerde de partij zich als een Vlaams-nationalistische partij met een sterke focus op Europa. Basisfilosofie en einddoel van de N-VA is dan ook 'Vlaanderen, staat in Europa'. De partij denkt dat dit doel bereikt kan worden door een evolutie; door opeenvolgend bevoegdheden over te hevelen van het federale niveau naar de deelstaten of Europa. Op deze manier moet de Belgische staat steeds meer oplossen in de Europese realiteit.

Partijleider is Bart de Wever.

Inhoud

1.

Partijlijn

De N-VA gaat uit van de gelijkwaardigheid van het individu en de gemeenschap. Participatie in de samenleving is volgens de partij de beste manier om individuele vrijheid te beschermen. Door deel te nemen aan de gemeenschap komen individuen tot de conclusie dat hun eigen belangen gelijklopen met die van andere individuen. Daarom kan volgens de N-VA een individu alleen vrij zijn wanneer hij zijn verantwoordelijkheid neemt, als hij beseft dat hij deel uitmaakt van een groter geheel. Dit betekent volgens de partij dan ook dat er geen rechten kunnen bestaan zonder plichten.

Op ethisch vlak wordt de N-VA als vrijzinnig gezien. Zo is de partij een voorstander van de keuzevrijheid voor euthanasie en abortus, en erkent zij de rechten van de homoseksuele gemeenschap. De partij heeft in het verleden voor het homohuwelijk gestemd en voor de mogelijkheid van adoptie door homoseksuelen.

2.

Europees Parlement

Bij de Europese Parlementsverkiezingen in 2014 heeft de Nieuw-Vlaamse Alliantie 4 zetels behaald. De partij is verbonden met de fractie Europese Conservatieven en Hervormers.

De Nieuw-Vlaamse Alliantie is pro-Europees, vooral omdat de partij Europa ziet als een manier om meer macht voor Vlaanderen te verkrijgen.

3.

Meer informatie

Terug naar boven