r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Parlementaire commissies gaan aan de slag

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 23 juli 2009, 21:57.

Na de eerste plenaire vergadering in Straatsburg, zijn de leden in Brussel aan de slag gegaan voor de eerste week van commissievergaderingen. Vorige week waren er al meerdere commissies die uit hun midden een voorzitter kozen. Afgelopen maandag volgden de andere commissies. De commissies zullen een waaier aan kwesties op de parlementaire agenda behandelen, van de begroting van de EU tot klimaatverandering en Europese satelliet- en navigatieprogramma's.

De verantwoordelijkheden van de permanente commissies

Het parlement heeft 20 permanente commissies en 2 subcommissies die onderwerpen behandelen van buitenlandse zaken tot visserij. Deze commissies kunnen worden gezien als de motor van de parlementaire wetgevende "machinekamer". Elke commissie bestaat uit 24 tot 76 EP-leden en is een afspiegeling van de verschillende politieke fracties binnen het EP. Tussen de plenaire sessie door hebben de commissies vergaderingen met afgevaardigden van andere instellingen, organisaties en het maatschappelijk middenveld. Ze schrijven verslagen over en maken amendementen naar aanleiding van voorgestelde wetgeving, waarvoor ze de verantwoordelijkheid met de ministers delen. Ze kunnen ook verslagen op eigen initiatief schrijven. De commissies houden publieke hoorzittingen over het brede scala van onderwerpen die onder haar bevoegdheid vallen met sprekers afkomstig uit verschillende disciplines en met verschillende achtergronden.

Tijdens de plenaire sessie presenteert de "rapporteur" van de commissie, die verantwoordelijks was voor het schrijven van het rapport, zijn standpunt en de amendementen aan de voltallige zitting zodat over het onderwerp kan worden gediscussieerd en gestemd door alle EP-leden.

En voor speciale gevallen.....

Het parlement kan ook bijzondere commissies in het leven roepen om specifieke zaken onder de loep te nemen of om mogelijke inbreuk op Europese wetgeving of op uitvoering van wetgeving te onderzoeken. Tijdens de vorige zittingsperiode werden twee tijdelijke commissies ingesteld, één om te onderzoeken of Europese landen en de CIA hebben samengewerkt wat betreft het illegaal vasthouden en vervoeren van gevangen en de andere over de crisis bij de Britse Equitable Life Assurance Society.


Terug naar boven