r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vijf quaestoren van het Europees Parlement verkozen

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 15 juli 2009, 14:03.

De vijf quaestoren van het Europees Parlement zijn verkozen. Ria OOMEN-RUIJTEN (EPP, NL), de enige Nederlandse kandidate, is niet verkozen. Er waren acht kandidaten voor vijf posten.

De volgende personen worden of blijven quaestor (de rangorde wordt bepaald door het aantal stemmen (tussen haakjes) dat iedere kandidaat heeft ontvangen):

Lidia GERINGER DE OEDENBERG (S&D, PL) (398) - na de eerste ronde (met absolute meerderheid van de stemmen) verkozen

Jim HIGGINS (GUE/NGL, IE) (352) - na de eerste ronde (met absolute meerderheid van de stemmen) verkozen

Astrid LULLING ( EPP, LU) (306) - na de derde ronde (met gewone meerderheid van de stemmen) verkozen

Jirí MAŠTÁLKA (GUE/NGL, CZ) (293) - na de derde ronde (met gewone meerderheid van de stemmen) verkozen

Bill NEWTON DUNN (ALDE, UK) (208) - na de derde ronde (met gewone meerderheid van de stemmen) verkozen

Ria OOMEN-RUIJTEN (EPP, NL) (176), James NICHOLSON (ECR, UK) (106) en Enrico Francesco SPERONI (EFD, IT) (131) hebben onvoldoende stemmen gehaald om verkozen te worden.

De quaestoren vervullen administratieve en financiële taken die rechtstreeks betrekking hebben op de leden (artikel 25 van het reglement). De quaestoren zijn lid van het Bureau met raadgevende stem (artikel 22). Het Bureau neemt besluiten van financiële, organisatorische en administratieve aard over aangelegenheden die de leden, de interne organisatie van het Parlement, zijn secretariaat en zijn organen betreffen (artikel 23).

Stemming: 15 juli 2009

Delen

Terug naar boven