r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Conservatieven en Hervormers (ECR)

Logo European Conservatives and Reformists

De fractie van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) is een antifederalistische en conservatieve fractie in het Europees Parlement en bestaat voornamelijk uit nationalistische en cultureel conservatieve partijen. Het grootste deel van de fractieleden is afkomstig uit de Poolse partij Recht en Rechtvaardigheid.

De fractie is opgericht in 2009 en telt 63 leden, afkomstig uit 15 lidstaten, en is hiermee de zesde fractie in het Europees Parlement. In tegenstelling tot enkele andere fracties heeft de ECR geen partijorganisatie, al heeft het wel banden bij met de denktank "Alliance for European Conservatives and Reformists". Het hoogste aantal zetels dat de Europese Conservatieven en Hervormers heeft gehad was 77, na de verkiezingen van 2019.

De fractie wordt op dit moment voorgezeten door Raffaele Fitto (Broeders van Italië) en Ryszard Legutko (Recht en Rechtvaardigheid). Namens Nederland heeft de ECR vier leden, waarvan er drie aangesloten zijn bij JA21 en één bij de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). De drie JA21-leden waren oorspronkelijk lid van Forum voor Democratie (FVD) maar splitsten zich op 5 december 2020 af van deze partij.

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Positie

De ECR pleit voor een 'realistische' Europese Unie waarin economische samenwerking en vrije handel centraal staan. Zij maken zich dan ook hard voor het terugdringen van regels, het inkrimpen van de Europese begroting en het verbeteren van het Europese concurrentievermogen. Als fractie willen zij de EU hervormen door decentralisatie te bevorderen en verdere federalisering en bureaucratisering van de EU tegen te gaan. Daarnaast staat de ECR voor een strenger Europees migratiebeleid waarin meer zeggenschap ligt bij de nationale overheden.

2.

Fractievoorzitter

De Italiaan Raffaele Fitto (Broeders van Italië) en de Pool Ryszard Legutko (Recht en Rechtvaardigheid) zijn sinds 2019 co-voorzitters van de fractie. Zij geven aan te streven naar een Europa dat gaat naar de basis, waarbij decentralisatie een belangrijk doel is.

De fractie heeft zes vicevoorzitters: Assita Kanko (Nieuw-Vlaamse Alliantie, België), Peter Lundgren (Sverigedemokraterna, Zweden), Rob Roos (JA21, Nederland), Beata Szydlo (Recht en Rechtvaardigheid, Polen), Hermann Tertsch (Vox, Spanje) en Roberts Zile (Nationale Alliantie, Letland)

3.

Historische ontwikkeling

Nadat twee EP-leden van de Britse Conservative Party uit de fractie van de Europese Volkspartij waren gezet vanwege eurosceptische uitlatingen, besloot de toenmalige partijleider van de Conservative Party, David Cameron, om alle Britse Conservatieven onder te brengen bij een nieuwe Europese fractie. Met de steun van onder andere de Tsjechische Democratische Burgerpartij en de Bulgaarse Unie van Democratische Krachten werd in 2009 nagedacht over een nieuwe Europese fractie.

De samenwerking tussen de antifederalistische en conservatieve partijen in het Europees Parlement kreeg na de verkiezingen in 2009 vorm. De kern werd toen gevormd door de Britse Conservatieven en het Poolse Recht en Rechtvaardigheid. Deze twee partijen werden ook in 2014 de twee grootste blokken in de fractie. Na de brexit en dus het wegvallen van de leden van de Britse Conservative Party is de fractie iets kleiner geworden.

De ECR is kritisch op de Europese samenwerking en streeft ernaar de voorwaarden en kaders te veranderen. Ze zijn echter niet uitgesproken eurosceptisch waar de samenwerkingsverbanden tussen de extremistischer partijen dat wel zijn. Wel stapten er na de verkiezingen van 2014 diverse leden over naar met name die samenwerkingsverbanden, maar kwamen er bij de ECR veel nieuwe partijen bij.

In 2019 vertrok de ChristenUnie (CU) naar de Europese Volkspartij vanwege de toetreding van FVD tot de ECR-fractie. De SGP, die tot dan toe onderdeel was geweest van een gezamenlijke partij met de ChristenUnie, bleef wel onderdeel van de ECR. In 2020 splitsten de drie FVD-leden zich af van Forum voor Democratie en sloten zich aan bij de nieuwe partij JA21 waarmee zij nu de JA21-delegatie in de ECR-fractie van het Europees Parlement vormen

 

4.

Nederlandse leden (4)

fotonaampartij
Foto M.P. (Michiel)  HoogeveenHoogeveen, M.P.JA21
RobROOKENRooken, R.J.JA21
RobertROOSRoos, R.B.S.JA21
BertJanRUISSENRuissen, Ir. H.J.A.SGP

5.

Aantal leden per land

Land Aantal leden
België 3
Bulgarije 2
Duitsland 1
Griekenland 1
Italië 8
Kroatië 1
Letland 2
Litouwen 1
Nederland 4
Polen 27
Roemenië 1
Slowakije 1
Spanje 4
Tsjechië 4
Zweden 3

6.

Meer informatie

Terug naar boven