r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Laatste nieuws: 

Niet/beperkt geactualiseerd na 1 januari 2018.

Joegoslavië-Tribunaal (ICTY)

Logo Joegoslavië tribunaal

Dit VN-tribunaal hield zich bezig met het berechten van personen voor oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid, genocide en schending van de Verdragen van Genève die begaan zijn tijdens de Balkan-oorlogen in de jaren negentig. Het tribunaal was gevestigd in Den Haag en was van 1993 tot 2017 actief.

Het tribunaal was opgericht in 1993 door de Veiligheidsraad van de VN naar aanleiding van de grote schaal waarop mensenrechtenschendingen plaatsvonden tijdens de Balkan-oorlogen in het voormalig Joegoslavië. Het tribunaal behandelde zaken van alle partijen die betrokken waren bij de conflicten op de Balkan. Het Tribunaal had een tijdelijk mandaat dat afliep in 2013, maar lopende zaken werden afgehandeld tot het einde van 2017.

Op 24 maart 2016 werd uitspraak gedaan in een belangrijke zaak die bij het tribunaal lag. De voormalig leider van de Servische Republiek van Bosnië-Herzegovina, Radovan Karadzic, werd tot 40 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het plegen van diverse oorlogsmisdaden. Hij is dertien jaar voortvluchtig geweest voordat hij in juli 2008 werd opgepakt in Servië en uitgeleverd aan het tribunaal.

Ook Ratko Mladic stond voor het tribunaal terecht. Mladic is een voormalig generaal van het Servische leger. Hij wordt onder meer verantwoordelijk gehouden voor de genocide in de Bosnische moslimenclave Srebrenica in 1995. Mladic werd in mei 2011 opgepakt en uitgeleverd aan het ICTY. In november 2017 werd hij tot levenslang veroordeeld door het tribunaal.

Volledige samenwerking en arrestatie van oorlogsmisdadigers door Servië was een belangrijke voorwaarde om de status van kandidaat-lid van de Europese Unie te verkrijgen. Met name Nederland legde hier nadruk op.

Terug naar boven