r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Opening tentoonstelling 'Independent Stories: European Union and its Symbols'

Berlaymontgebouw
datum 2 juli 2009 17:30
aanwezigen J. (Ján) Figel' e.a.
organisatie Europese Commissie (EC)

Participation of Ján Figel', Member of the EC in charge of Education, Training, Culture and Multilingualism, and Remigijus Vilkaitis, Lithuanian Minister for Culture at the opening of the 'Independent Stories: European Union and its Symbols' exhibition


1.

Europese Commissie (EC)

Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'eurocommissarissen' genoemd. Elke eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 28 eurocommissarissen, voor elke lidstaat één. Samen vormen zij het college van eurocommissarissen. De eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.

De Europese Commissie mag als enige EU-instelling wetsvoorstellen indienen; zij heeft het zogenaamde recht van initatief. Daarnaast controleert de Commissie of de Europese wetgeving juist wordt toegepast in de lidstaten, onderhandelt zij in internationale organisaties als de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over de handel van de Unie met het 'buitenland' en is zij verantwoordelijk voor het beheer van de Europese begroting van ongeveer 140 miljard euro per jaar.

2.

Meer over...

Terug naar boven