r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU)

Het Solidariteitsfonds van de Europese Unie is een financieringsinstrument dat in november 2002 werd opgericht om snel, doeltreffend en soepel op noodsituaties op het grondgebied van de EU te kunnen reageren. In geval van een grote ramp in één of meerdere lidstaten van de Unie kan uit dit fonds steun worden verleend aan getroffen burgers, economieën of het milieu. De gevolgen van overstromingen, extreme droogte, bosbranden, orkanen en andere rampen kunnen hiermee worden bestreden.

1.

In vogelvlucht

Het fonds is opgericht naar aanleiding van de overstromingen die Midden-Europa in de zomer van 2002 troffen. De grote schade die door deze overstromingen werd veroorzaakt, deed de Europese instellingen besluiten flexibeler om te gaan met de voorwaarden van de structuurfondsen. Het doel hiervan was een passende oplossing van de problemen van de getroffen bevolkingsgroepen te versnellen. Uit deze flexibele toepassing kwam uiteindelijk het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voort.

Jaarlijks is maximaal 500 miljoen euro beschikbaar voor het solidariteitsfonds. Dit geld kan alleen worden aangewend indien in ten minste één van de betrokken staten meer dan 3 miljard euro of meer dan 0,6 procent van het bruto nationaal inkomen aan schade is veroorzaakt. De hoogte van het bedrag dat wordt uitgekeerd wordt per geval vastgesteld.

In juli 2013 heeft de Commissie een voorstel goedgekeurd om het fonds sneller inzetbaar, duidelijker en eenvoudiger te maken. Onderdeel van de hervormingen is een enkele schadedrempel voor hulp van 1,5 procent van het regionale bbp. Ook wordt het mogelijk om voorschotten te betalen, komt er een kortere administratieve procedure en worden er maatregelen ingevoerd om strategieën voor rampenpreventie te stimuleren.

Het Europees Parlement ging in april 2014 akkoord met het Commissievoorstel. Nadat ook de Raad zijn goedkeuring gaf is de verordening op 28 juni 2015 in werking getreden.

Tot nu toe hebben 24 Europese landen steun gekregen, voor een bedrag van meer dan 5 miljard euro. Het fonds is ingezet in deze gevallen.

2.

Subsidie aanvragen

In aanmerking voor subsidie uit dit fonds komen EU-landen en landen waarmee toetredingsonderhandelingen lopen. Het fonds wordt uitzonderlijk ook ingezet bij regionale rampen die de meerderheid van de bevolking van een regio treffen en ernstige en duurzame gevolgen hebben voor de economische stabiliteit en de levensomstandigheden.

De aanvragen voor steun uit dit fonds moeten binnen twaalf weken na de eerste schade door de Commissie zijn ontvangen. Bij het opstellen van de aanvraag wordt het aanbevolen om direct contact op te nemen met het DG Regionaal beleid.

Terug naar boven