r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Bruto binnenlands product (BBP)

Het bruto binnenlands product (BBP) is de totale waarde van alle goederen die binnen de grenzen van een land zijn geproduceerd. Dit is het belangrijkste meetmiddel voor de inkomsten van een land.

De term BBP is in de jaren dertig ontwikkeld door het Amerikaanse ministerie van Handel om het economische herstel van de grote depressie te meten. Tegenwoordig is het gebruik ervan steeds meer omstreden. Hoewel het een goede economische meetlat is, houdt het geen rekening met sociale factoren. Het zegt bijvoorbeeld niets over welzijn of het milieu. Toch worden deze zaken ook vaak uitgelegd aan de hand van het BBP.

1.

Berekening

Statistici gebruiken drie methoden om de hoogte van het BBP te berekenen. De drie benaderingen leveren hetzelfde eindresultaat op.

Bij de eerste methode wordt het BBP benaderd vanuit de productie, oftewel de toegevoegde waarde. Deze is gelijk aan de waarde van de productie minus de waarde van het verbruik. Het BBP van Nederland geeft dus weer hoeveel er ons land is geproduceerd, of beter gezegd, hoeveel toegevoegde waarde er in Nederland is gecreëerd. De opbrengst van de verkoop van wat er door bedrijven aan toegevoegde waarde is gecreëerd komt uiteindelijk weer bij de huishoudens terecht, bijvoorbeeld in de vorm van loon, rente, dividend en dergelijke.

Een tweede methode voor het berekenen van het BBP hanteert daarom het perspectief van de inkomensvorming. Het Nederlandse BBP is dan gelijk aan de som van de beloningen van de productiefactoren in het Nederlandse productieproces, plus het saldo van de indirecte belastingen en kostprijsverlagende subsidies.

Een derde methode benadert het BBP vanuit de finale bestedingen. Volgens deze methode bestaat het BBP uit de optelling van consumentenbestedingen, investeringen, overheidsaankopen en de waarde van de export, minus de waarde van de import.

Terug naar boven