r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Economische missie Heemskerk en Koenders naar Zuid-Afrika en Mozambique, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 16 mei 2009
plaats Den Haag
aanwezigen A.G. (Bert) Koenders, F. (Frank) Heemskerk e.a.

Staatssecretaris Heemskerk brengt van 10 tot en 16 mei 2009 een bezoek aan Zuid-Afrika en Mozambique. Hij wordt vergezeld door minister van Ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders en een economische missie van meer dan veertig bedrijven en kennisinstellingen. Centraal tijdens de reis staat de uitbreiding en intensivering van de brede relaties die wij als overheid, bedrijfsleven én kennisinstellingen onderhouden.

Deze missie biedt mogelijkheden voor nieuwe samenwerkingsverbanden op het terrein van water, hoger onderwijs, infrastructuur en sport, die onze toekomstige relatie vorm geven. Bijzondere aandacht gaat verder uit naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en de relatie tussen ontwikkelingssamenwerking en de rol van de private sector in de economische ontwikkeling van Zuid-Afrika en Mozambique. Ook is er aandacht voor de kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven tijdens het WK2010 in Zuid-Afrika.

Geplande activiteiten economische missie Zuid-Afrika en Mozambique:

 • Er worden formele afspraken gemaakt over samenwerking op het gebied van water en hoger onderwijs.
 • Bezoek in Durban aan een HIV/AIDS-project van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten,
 • Presentatie bij de gemeente Durban over de mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven in de aanloop naar het WK 2010.
 • Opening van de 'Ubuntu plakkie', een Nederlands initiatief voor een slipperfabriek.
 • Bezoek aan de Witts Business School (Heemskerk en Koenders speechen over de financiële crisis en Zuid-Afrika).
 • Aftrap voetbalproject in het kader van ontwikkelingssamenwerking en sport.
 • Ontmoetingen met lokale politici en Nederlandse en Afrikaanse zakenlieden.
 • Bezoeken aan ontwikkelingsprojecten waar Nederlandse bedrijven bij zijn betrokken.
 • Seminar Waste water as a Water Resource (Kaapstad)
 • Seminar Corridorontwikkeling (Johannesburg)
 • Bezoek aan de havens van Maputo en Beira in Mozambique
 • Matchmaking tussen Nederlandse en Zuid-Afrikaanse en Mozambikaanse bedrijven

Zuid-Afrika

Zuid-Afrika is, als grootste economie van het continent, Afrika's supermacht. Toch is de inkomensongelijkheid tussen de ruim 49 miljoen inwoners groot. Ondanks dat er sinds 1994 veel is bereikt op het gebied van armoedebestrijding, onderwijs en gezondheidszorg, is de inhaalslag die gemaakt moest worden zo groot dat een deel van de bevolking nog steeds lijdt onder armoede en hoge werkloosheid. In het economisch beleid van Zuid-Afrika staat een marktgerichte aanpak centraal, met de private sector als motor voor economische groei en werkgelegenheid. Het land heeft een sterke financiële en industriële sector gekregen en is een belangrijke exporteur van mineralen. Het WK2010 geeft de Zuid-Afrikaanse economie een flinke impuls in wereldwijde economisch moeilijke tijden.

Sinds de eerste algemene verkiezingen in 1994 is de African National Congress (ANC) de grootste politieke partij van het democratische Zuid-Afrika. Ook tijdens de jongste algemene verkiezingen, op 22 april 2009, won de ANC overtuigend met 65,9% van de stemmen. Op 6 mei 2009 verkoos het Zuid-Afrikaanse parlement ANC-leider Jacob Zuma tot president van het land.

Waarom een missie naar Zuid-Afrika?

In de afgelopen jaren realiseerde Zuid-Afrika een economische groei van rond de 5% en er doen zich kansen voor in verschillende sectoren. Met oog op de organisatie van het wereldkampioenschap voetbal in 2010 staan er diverse concrete investeringen op de planning.Net als Nederland is Zuid-Afrika een belangrijke toegangspoort met corridorverbindingen naar de omliggende landen. Op het terrein van transport en logistiek zijn daarom veel kansen om Nederlandse kennis en technologie onder de aandacht te brengen. Dit geldt ook voor de watersector, waar op het terrein van drinkwater en afvalwater Zuid-Afrika flinke uitdagingen wachten.?

Mozambique

De voorheen Portugese kolonie Mozambique telt ruim 21 miljoen inwoners en dit buurland van Zuid-Afrika ligt in het zuidoostelijke deel van Afrika. Hoewel de economie van het land de laatste jaren explosief is gestegen - gemiddeld met 8% per jaar - wordt Mozambique nog steeds tot de armste landen ter wereld gerekend. Het land is sterk afhankelijk van financiële ondersteuning van onder meer de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds en een groot aantal donorlanden. Zo trekt Nederland in 2009 in totaal 64 miljoen euro uit voor steun aan Mozambique.

Sinds de onafhankelijkheid van Mozambique in 1975 wordt het land geregeerd door de voormalige bevrijdingsbeweging Frelimo (Frente de Libertação de Moçambique). In 1980 brak een verwoestende burgeroorlog uit in het Afrikaanse land.De wederopbouw na het einde van de burgeroorlog in 1992 gaf de economie een flinke impuls.

Waarom een missie naar Mozambique?

Met de economische groei neemt ook het vertrouwen van buitenlandse investeerders in Mozambique toe. Met ondersteuning van internationale financiële instellingen vinden grootschalige investeringen plaats in de havens, luchthavens en achterlandverbindingen. Dit leent zich bij uitstek om Nederlandse expertise en technologie op dit terrein onder de aandacht te brengen. Om meer mensen te voorzien van schoondrinkwater in Mozambique is de watersector een van de beleidsprioriteiten. Nederlandse expertise kan hierbij behulpzaam zijn.

Meer informatie


1.

Meer over...

Terug naar boven