r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Comités Raad van de Europese Unie

Comités van de Raad zijn een specifiek type Raadswerkgroepen die in hiërarchie tussen de overige Raadswerkgroepen en de Raadsformaties kunnen worden ingedeeld. Het Coreper is het hoogste comité.

Comités zijn opgericht om het werk van raadswerkgroepen meer in samenhang te kunnen bekijken.

1.

Overzicht

2.

Meer informatie

Terug naar boven