r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad van Europa strijdt al 60 jaar voor mensenrechten

maandag 4 mei 2009, 16:08

STRAATSBURG (ANP) - Niet bij alle Nederlanders even bekend, maar wel van groot belang voor de democratie en de mensenrechten. Dinsdag viert de Raad van Europa haar 60-jarig bestaan.

Opgericht in 1949 door Nederland en negen andere landen, is het de oudste en grootste Europese organisatie. Vanuit het Franse Straatsburg zet de instelling zich in voor Europese eenheid, vooral op het gebied van mensenrechten, democratie en de rechtsstaat.

De organisatie baseert zich op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat in 1950 werd ingevoerd. De bekendste instelling is het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat in september 2008 haar tienduizendste oordeel uitsprak. Zowel individuen als staten kunnen hier een klacht indienen tegen een van de lidstaten van de Raad van Europa. Alle landen moeten zich houden aan de uitspraken van het Hof.

Voorloper

De Raad van Europa is de voorloper van de huidige Europese Unie. Het gebouw in Straatsburg huisvestte het Europees Parlement in haar beginjaren. Het heeft ook de vlag en het volkslied vastgesteld, die vervolgens door de EU zijn overgenomen.

Alle landen in Europa die de doodstraf hebben afgeschaft kunnen lidmaatschap aanvragen bij de Raad van Europa. Momenteel zijn 47 landen lid, van IJsland tot Rusland en van Noorwegen tot Malta. Ook de landen op de Balkan en de Kaukasus hebben zich bij de organisatie aangesloten. Daarmee vertegenwoordigt de Raad van Europa 800 miljoen burgers. De organisatie telt ook zes waarnemende landen: Canada, Israël, Japan, Mexico, Vaticaanstad en de Verenigde Staten.

Terug naar boven