r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie-Barroso I (2004-2010)

Europese Commissie

Deze Europese Commissie trad op 22 november 2004* aan en bleef tot 10 februari 2010 in functie. In de commissie zaten voor het eerst leden uit de tien landen die in 2004 tot de Europese Unie waren toegetreden. In 2007 traden ook commissarissen toe uit Bulgarije en Roemenië. Belangrijke thema's voor de commissie waren de institutionele veranderingen (in 2004-2005 Grondwettelijk Verdrag, vanaf 2007 Verdrag van Lissabon), de gevolgen van de financiële crisis van 2008, de relatie met Rusland (met name waar het de energievoorziening betreft) en de aanpak van de wereldwijde klimaatproblemen.

Verder had de Commissie veel bemoeienis met het tot stand brengen van een gezamenlijk asielbeleid, met de onderhandelingen over mogelijke toetreding van onder meer Kroatië, Macedonië en Turkije, met de relatie met Servië en de positie van Kosovo, en met gezamenlijk militair optreden tegen piraterij in onder andere de kustwateren bij Somalië.

  • Het Europees Parlement verhinderde het aantreden van de commissie per 1 november 2004 vanwege bezwaren tegen de samenstelling (met name tegen de Italiaanse kandidaat Buttiglione).

1.

Commissarissen

naam

land

portefeuille

politieke kleur

Almunia Amann, Joaquín

Spanje

economisch beleid (onder meer bewaking van het Stabiliteits- en Groeipact)

sociaaldemocratisch

Ferrero-Waldner, Benita

(wnd)*

handel (vanaf 1 december 2009)

 

Barroso, José Manuel

Portugal

voorzitter

christendemocratisch

Barrot, Jacques

Frankrijk

justitie, vrijheid en veiligheid (vanaf mei 2008)

centrumrechts

Borg, Joe

Malta

visserij

christendemocratisch

De Gucht. Karel

België

ontwikkeling en humanitaire hulp (vanaf juli 2009)

liberaal

Dimas, Stavros

Griekenland

milieu

centrumrechts

Ferrero-Waldner, Benita

Oostenrijk

externe betrekkingen

christendemocratisch

Fischer-Boel, Marian

Denemarken

landbouw en plattelandsontwikkeling

liberaal

Kallas, Siim

Estland

administratieve zaken, audit en aanpak van fraude met EU-gelden

conservatief-liberaal

Kovács, László

Hongarije

douane en fiscale zaken

sociaaldemocratisch

Kroes, Neelie

Nederland

mededinging

liberaal

McCreevy, Charlie

Ierland

interne markt en diensten

conservatief-liberaal

Piebalgs, Andris

Letland

energie

conservatief-liberaal

Potocnik, Janez

Slovenië

wetenschap en onderzoek

liberaal

Reding, Viviane

Luxemburg

informatiemaatschappij en media

christendemocratisch

Rehn, Olli

Finland

uitbreiding

liberaal

Samecki, Pawel

Polen

regionaal beleid (vanaf juli 2009)

christendemocratisch

Sefcovic, Maros

Slowakije

opleidingen, training en cultuur

christendemocratisch

Sémeta, Algirdas

Litouwen

financiële programmering en budget (vanaf juli 2009)

partijloos

Spidla, Vladimir

Tsjechië

sociale zaken, werkgelegenheid en gelijke kansen

sociaaldemocratisch

Tajani, Antonio

Italië

vervoer (vanaf mei 2008)

centrumrechts

Vassiliou, Androula

Cyprus

volksgezondheid

liberaal

Verheugen, Günter

Duitsland

ondernemingen en industrie

sociaaldemocratisch

Wallström, Margot

Zweden

communicatie

sociaaldemocratisch

Aanvullingen per 1 januari 2007

Kuneva, Meglana

Bulgarije

consumentenzaken

partijloos

Orban, Leonard

Roemenië

meertaligheid

liberaal

tussentijdse wijzigingen

Figel', Jan was tot 1 januari 2007 tevens belast met meertaligheid, Markos Kyprianou was tot die datum tevens belast met consumentenbescherming.

Tot 29 februari 2008 was Markos Kyprianou commissaris voor volksgezondheid. Hij trad af vanwege zijn benoeming tot minister van Buitenlandse Zaken van Cyprus. Hij werd opgevolgd door zijn partijgenote Androulla Vassiliou.

Op 8 mei 2008 werd Franco Frattini, commissaris voor justitie, vrijheid en veiligheid, minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Berlusconi. Zijn opvolger was zijn partijgenoot Antonio Tajani. Hij nam de portefeuille vervoer over van Jacques Barrot, die op zijn beurt verantwoordelijk werd voor justitie, vrijheid en veiligheid.

Peter Mandelson, commissaris voor handel, trad op 3 oktober 2008 toe tot het kabinet-Brown als minister voor Bedrijfsleven, ondernemingen en deregulering. Hij werd opgevolgd door Cathy barones Ashton, eveneens lid van de Labour Party.

Dalia Grybauskaite, commissaris voor financiële programmering en begroting, trad 1 juli 2009 af vanwege haar verkiezing tot president van Litouwen.

Danuta Hüber, commissaris voor regionaal beleid, en Louis Michel, commissaris voor ontwikkeling en humanitaire hulp, traden in juli 2009 af vanwege hun verkiezing tot lid van het Europees Parlement.

Per 1 oktober 2009 volgde Maros Sefcovic Jan Figel' op, die aftrad vanwege zijn benoeming tot voorzitter van de Slowaakse christendemocratische partij.

  • Cathy barones Ashton is per 1 december 2009 Hoge Vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid geworden.

Meer informatie

Terug naar boven