r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie herziet zwarte lijst van luchtvaartmaatschappijen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 8 april 2009.

De Europese Commissie heeft vandaag de zogenaamde zwarte lijst aangepast van luchtvaartmaatschappijen die om veiligheidsredenen niet in het Europese luchtruim mogen vliegen. De Commissie heeft een verbod opgelegd aan zes luchtvaartmaatschappijen uit Kazachstan, een uit Thailand, een extra maatschappij uit Oekraïne en alle maatschappijen uit Benin.

"De Commissie zal de dialoog met alle betrokkenen uit de luchtvaartsector actief blijven voortzetten om te garanderen dat alle luchtvaartuigen en luchtvaartmaatschappijen voldoen aan het internationaal vereiste veiligheidsniveau. De passagiers hebben het recht zich veilig te voelen en veilig te zijn wanneer hun vliegtuig opstijgt", aldus Antonio Tajani, vice-voorzitter van de Commissie en commissaris voor vervoer.

Deze nieuwe lijst, die de in november 2008 gepubliceerde lijst vervangt, kan worden geraadpleegd op de website van de Commissie[1]. De Commissie heeft het unanieme standpunt van het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart gevolgd en om veiligheidsredenen een exploitatieverbod opgelegd aan de volgende luchtvaartmaatschappijen:

 • Air Company Kokshetau, ATMA Airlines, Berkut Air, East Wing, Sayat Air en Starline KZ (Kazachstan)
 • One Two Go Airlines (Thailand)
 • Motor Sich Airlines (Oekraïne)
 • Alle maatschappijen die gecertificeerd zijn in de Republiek Benin, naar aanleiding van de negatieve resultaten van een audit van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO).

De Commissie heeft vastgesteld dat Angola vooruitgang heeft geboekt bij het verbeteren van de veiligheidssituatie. Zij heeft met name nota genomen van het door de luchtvaartautoriteiten van Angola opgestelde voortgangsverslag over de tenuitvoerlegging van de corrigerende maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van het bezoek van een team van Europese deskundigen in februari 2008 en de publicatie van het verslag van de ICAO-veiligheidsaudit in oktober 2008.

Uit het verslag van het bezoek van het team van Europese deskundigen aan Indonesië in februari 2009 blijkt dat dit land aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt. De Commissie zal nauw overleg blijven plegen met de luchtvaartautoriteiten en zal de veiligheidssituatie opnieuw beoordelen op de volgende vergadering van het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart.

Met ingang van vandaag wordt dus een exploitatieverbod opgelegd aan:

 • Alle luchtvaartmaatschappijen uit Angola, Benin, Equatoriaal Guinea, Indonesië, Kirgizië, Liberia, Sierra Leone, Swaziland, de Democratische Republiek Congo en Gabon, met uitzondering van Gabon Airlines en Afrijet, die een uitzondering hebben verkregen voor een klein aantal luchtvaartuigen.
 • Zestien individuele luchtvaartmaatschappijen:
 • Afghanistan – Ariana Afghan Airlines
 • Cambodja - Siem Reap Airways International
 • Democratische Volksrepubliek Korea - Air Koryo
 • Kazachstan - Air Company Kokshetau, ATMA Airlines, Berkut Air, East Wing, Sayat Air, Starline KZ
 • Rwanda - Silverback Cargo Freighters
 • Sudan - Air West
 • Thailand - One Two Go Airlines
 • Oekraïne - Motor Sich Airlines, Ukraine Cargo Airways, Ukraine Mediterranean Airlines en Volare Aviation
 
[1] http://ec.europa.eu/transport/air-ban/


Terug naar boven