r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Eurokorps

logo Eurocorps

Deze gezamenlijke defensiemacht van 60.000 militairen is afkomstig uit de legers van België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Spanje (de zogenaamde kadernaties). Het Eurokorps functioneert binnen het raamwerk van de Europese Unie en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO).

Het korps was in 1993 klaar om ingezet te worden. De oorsprong van de defensiemacht ligt in de Frans-Duitse militaire samenwerking waarmee in 1987 een begin werd gemaakt.

Het Eurokorps hoofdkwartier is gevestigd in Straatsburg. Ongeveer 1.000 militairen zijn ook daadwerkelijk in Straatsburg gestationeerd. De overige 59.000 militairen zijn geoormerkte eenheden van de deelnemende landen, die ingezet kunnen worden wanneer daar vraag naar is.

Inhoud

1.

Doelstelling

Het korps kan ingezet worden bij humanitaire hulpoperaties na een ramp, voor vredesherstellende operaties binnen het verband van de Verenigde Naties (VN) of de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), en bij zware gevechten om de verdediging van de NAVO-landen te garanderen.

2.

Organisatie

Het Eurokorps is onafhankelijk van elk ander militair commando. Het korps wordt geleid door de kadernaties in het Gemeenschappelijk Comité. Daarin hebben de politieke directeurs van de ministeries van Buitenlandse Zaken en de Stafchefs van Defensie van de kadernaties zitting. Het Gemeenschappelijke Comité is het hoogste beslissingsorgaan voor het Eurokorps en vergadert regelmatig, minstens eenmaal per jaar. Bovenaan de bevelvoering staat de Luitenant-generaal Laurent Kolodziej uit Frankrijk.

Om samen te kunnen werken met de NAVO heeft het korps eenzelfde structuur en dezelfde procedures. Het korps kan echter ook los van het NAVO-commando opereren.

3.

Leden

De leden van het Eurokorps zijn de vijf kadernaties die de structurele verplichting zijn aangegaan militairen te leveren:

  • België
  • Duitsland
  • Frankrijk
  • Luxemburg
  • Spanje

Daarnaast zijn er landen die geen lid zijn, maar die wel beloofd hebben om militairen of secretarieel personeel bij te dragen:

  • Griekenland
  • Italië
  • Polen
  • Roemenië
  • Turkije

Terug naar boven