r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

BusinessEurope

Dit verbond van het Europese bedrijfsleven vertegenwoordigt meer dan twintig miljoen bedrijven, van klein tot zeer groot. De leden van BusinessEuropeE zijn 40 ondernemingsorganisaties uit 34 landen, die samenwerken om economische groei en een toename van het concurrentievermogen in Europa tot stand te brengen. Namens Nederland is VNO-NCW lid. De naam BusinessEuropeE is sinds 2007 in gebruik. Voorheen heette de organisatie Union des Industries de la Communauté européenne (UNICE).

De missie van de organisatie is om de belangen en rol van ondernemingen in Europa actief te bevorderen door te ijveren voor een concurrerende zakelijke omgeving. Daarom wil BusinessEuropeE een erkende partner in de Europese sociale dialoog zijn.

BusinessEuropeE heeft zes prioriteiten geformuleerd:

  • het implementeren van hervormingen ten behoeve van groei en banen
  • het integreren van de Europese markt
  • het efficiënt besturen van de EU
  • het bestrijden van alle vormen van protectionisme
  • het bevorderen van een veilig, concurrerend en klimaatvriendelijk energiesysteem
  • het hervormen van de Europese maatschappelijke systemen in reactie op wereldwijde uitdagingen

1.

Organisatie en werkwijze

De organisatie bestaat uit zeven commissies, elk gericht op een specifiek beleidsterrein. In deze commissies hebben experts zitting die genomineerd worden door de organisaties die lid zijn van BusinessEuropeE. Binnen de commissies debatteren werkgroepen over de impact van voorgestelde Europese wetgeving voor het bedrijfsleven. In totaal zijn er zestig werkgroepen waarin ongeveer 1200 experts zitting hebben. Naar aanleiding van de discussies in de werkgroepen worden jaarlijks ongeveer 100 officiële standpunten geformuleerd. Het is de taak van de permanente staf van BusinessEuropeE om ervoor te zorgen dat met deze stellingnamen op Europees niveau rekening wordt gehouden bij de beslissing over nieuw beleid.

Terug naar boven