r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissies-Hallstein I en II (1958-1967)

Commissie Hallstein 1958-1962
Bron: ec.europa.eu

Deze Europese Commissie trad aan op 1 januari 1958 en bleef tot 1967 in functie. Tussentijds vonden enkele wijzigingen plaats. Deze eerste commissie van de EEG verrichtte het pionierswerk bij het opzetten van de Europese instellingen. Verder speelde de commissie een belangrijke rol bij de eerste stappen op weg naar Europese economische integratie, zoals een gezamenlijk landbouwbeleid, het wegnemen van handels- en vervoersbelemmeringen en gelijke sociale rechten in alle zes lidstaten. Met landen in onder meer Afrika werd onderhandeld over associatieverdragen.

1.

Commissarissen Hallstein I (1958-1962)

naam

land

portefeuille

politieke kleur

Groeben, Hans von der

Duitsland

mededinging

christendemocratisch

Hallstein, Walter

Duitsland

voorzitter

christendemocratisch

Lemaignen, Robert

Frankrijk

relaties met overzeese gebieden

conservatief

Malvestiti, Piero

Italië

interne markt

christendemocratisch

Mansholt, Sicco

Nederland

landbouw

sociaaldemocratisch

Marjolin, Robert

Frankrijk

financiën en economische zaken

sociaaldemocratisch

Petrilli, Giuseppe

Italië

sociale zaken

christendemocratisch

Rasquin, Michel

Luxemburg

vervoer

sociaaldemocratisch

Rey, Jean

België

externe betrekkingen

liberaal

2.

wijzigingen tussen 1958 en 1962

Op 27 april 1958 overleed commissaris Rasquin. Hij werd op 18 juni 1958 opgevolgd door de christendemocraat Lambert Schaus.

Piero Malvestiti werd op 16 september 1959 voorzitter van de Hoge Autoriteit van de EGKS. Zijn opvolger was op 24 november 1959 Giuseppe Caron.

Giuseppi Petrilli trad op 18 oktober 1960 af, vanwege zijn benoeming tot voorzittter van een Industrieel orgaan in Italië. Hij werd op 8 februari 1961 opgevolgd door Lionelle Levi Sandri.

3.

Commissarissen Hallstein II (1962-1967)

naam

land

portefeuille

politieke kleur

Caron, Giuseppe

Italië

interne markt

christendemocratisch

Groeben, Hans von der

Duitsland

mededinging

christendemocratisch

Hallstein, Walter

Duitsland

voorzitter

christendemocratisch

Levi Sandri, Lionello

Italië

sociale zaken

sociaaldemocratisch

Mansholt, Sicco

Nederland

landbouw

sociaaldemocratisch

Marjolin, Robert

Frankrijk

financiën en economische zaken

sociaaldemocratisch

Rey, Jean

België

externe betrekkingen

liberaal

Rochereau. Henri

Frankrijk

relaties met ontwikkelingslanden

conservatief

Schaus, Lambert

Luxemburg

vervoer

christendemocraat

4.

wijzigingen tussen 1962 en 1967

Giuseppe Caron werd in december 1963 staatssecretaris in het kabinet-Moro I en werd op 30 juli 1964 opgevolgd door Guido Colonna di Paliano.

Terug naar boven