r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Commissie-Malfatti/Mansholt (1970-1973)

Commissie-Malfatti/Mansholt 1970-1973
Bron: Europese Commissie, 2014

Deze Europese Commissie trad aan op 2 juli 1970 en bleef in functie tot januari 1973. Na het aftreden van de Italiaanse voorzitter Malfatti werd, in maart 1972, Sicco Mansholt commissievoorzitter. Tijdens deze commissieperiode werd overeenstemming bereikt over de toetreding van Denemarken, Ierland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk tot de Europese Gemeenschap (Noorwegen haakte af vanwege een negatief uitgevallen referendum). De periode werd ook beheerst door een internationale monetaire crisis, die tot vertraging leidde bij het tot stand brengen van een Europese monetaire en economische unie.

De commissie kwam met richtlijnen ter uitwerking van de in 1968 overeengekomen Europese landbouwpolitiek. Die politiek beoogde verbetering van de Europese landbouwstructuur door zowel sanering als investeringssteun. Er werden stappen gezet om tot een gemeenschappelijk vervoerbeleid te komen, onder andere door harmonisatie van sociale voorschriften voor het wegverkeer. Er werd een gemeenschappelijk standpunt geformuleerd voor de in 1973 te starten onderhandelingen in het kader van de GATT (wereldhandelsovereenkomst).

De commissie stelde een programma op om te komen tot onderlinge aanpassing van de douanewetgeving. Het regionaal beleid kreeg een impuls door instelling van een fonds en er werden eerste aanzetten gegeven tot een gezamenlijk milieubeleid. Besloten werd tot oprichting van een Europese Universiteit (in Florence),

Delen

Inhoud

1.

Commissarissen

naam

land

portefeuille

politieke kleur

Barre, Raymond

Frankrijk

economische zaken en financiën

rechts-liberaal

Borschette, Albert

Luxemburg

mededinging, regionaal beleid en voorlichting

partijloos

Coppé, Albert

België

sociale zaken, vervoer, personeel & organisatie, kredietverlening en investeringen, begroting en financiële controle

christendemocratisch

Dahrendorf, Ralf

Duitsland

externe betrekkingen en handel

liberaal

Deniau, Jean-François

Frankrijk

ontwikkelingssamenwerking en uitbreiding

liberaal

Haferkamp, Wilhelm

Duitsland

interne markt, energie en Euratom

sociaaldemocratisch

Malfatti, Franco Maria

Italië

voorzitter

christendemocratisch

Mansholt, Sicco

Nederland

landbouw

sociaaldemocratisch

Spinelli, Altiero

Italië

industrie, technologie, wetenschap en onderzoek, en douane-unie

communistisch

2.

Tussentijdse wijzigingen

Franco Maria Malfatti trad op 2 maart 1972 af vanwege zijn kandidatuur bij de Italiaanse parlementsverkiezingen. Op 22 maart werd Sicco Mansholt voorzitter. Op diezelfde dag werd de Italiaan Carlo Scarascia Mugnozza commissaris voor landbouw.

Delen

Terug naar boven