r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie-Jenkins (1977-1981)

Commissie Jenkins 1977-1981
Bron: ec.europa.eu

Deze Europese Commissie trad aan op 6 januari 1977 en bleef in functie tot januari 1981. Deze periode werd gekenmerkt door de slechte economische toestand in de Europese Gemeenschap en door de hoge werkloosheid. De commissie kwam met een voorstel over de financiering van de EG, met name vanwege de Britse bezwaren tegen het financieringssysteem. Dit probleem kon echter nog niet worden opgelost. Er werd een akkoord bereikt over toetreding van Griekenland en met Spanje en Portugal werden onderhandelingen geopend.

Commissaris Davignon ondernam onder meer initiatieven om de Europese staalindustrie te saneren. Zijn collega Vredeling kwam met plannen om de jeugdwerkloosheid te bestrijden, maar diens voorstellen om in bedrijven met volcontinuarbeid de vijfploegenarbeid in te voeren, strandden. Landbouwcommissaris Gundelach nam maatregelen tegen de overproductie in de zuivel, zoals invoering van een speciale heffing op te veel geproduceerde melk. De commissie hield zich intensief bezig met de moeizame handelsbetrekkingen met de Verenigde Staten.

Er kwamen (ontwerp-)richtlijnen over gelijke behandeling van mannen en vrouwen op gebied van sociale zekerheid, tegen het overmatig gebruik van verpakkingen en over de kwaliteit van het oppervlaktewater.

1.

Commissarissen

Naam

Land

Portefeuille

Politieke kleur

Brunner, Guido

Duitsland

energie, onderzoek, wetenschap, onderwijs en Euratom

liberaal

Burke, Dick

Ierland

belastingen, consumentenbescherming, vervoer en relaties met het Parlement

christendemocratisch

Cheysson, Claude

Frankrijk

ontwikkelingssamenwerking

sociaaldemocratisch

Davignon, Étienne

België

interne markt, douane-unie en industrie

partijloos

Giolitti, Antonio

Italië

regionaal beleid en coördindatie gemeenschapsfondsen

sociaaldemocratisch

Gundelach, Finn Olav

Denemarken

landbouw en visserij

partijloos

Haferkamp, Wilhelm

Duitsland

externe betrekkingen

sociaaldemocratisch

Jenkins, Roy

Verenigd Koninkrijk

voorzitter

sociaaldemocratisch

Natali, Lorenzio

Italië

uitbreiding, milieu en nucleaire veiligheid

christendemocratisch

Ortoli, François-Xavier

Frankrijk

economische zaken, financiën, kredietverlening en investeringen

Gaullist (rechts-liberaal)

Tugendhat, Christopher

Verenigd Koninkrijk

begroting, financiële controle, financiële instellingen en personeel & organisatie

conservatieven (rechts-liberaal)

Vouel, Raymond

Luxemburg

mededinging

sociaaldemocratisch

Vredeling, Henk

Nederland

sociale zaken en werkgelegenheid

sociaaldemocratisch

Terug naar boven