r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie-Thorn (1981-1985)

Commissie Thorn 1981-1985
Bron: ec.europa.eu

Deze Europese Commissie trad aan op 6 januari 1981 en bleef in functie tot januari 1985. Omdat er problemen waren over de verdeling van sommige portefeuilles ging de commissie pas op 20 januari 1981 effectief van start. Voor het eerst was er een Griekse commissaris.Tijdens deze periode werd overeenstemming bereikt over de Europese Akte ter wijziging en aanvulling van de Europese Verdragen. De toetreding van Spanje en Portugal kwam dichterbij. Met het Verenigd Koninkrijk werd overeenstemming bereikt over de financiering van de EG.

Er trad in vrijwel alle lidstaten een opleving plaats van de economie en daarmee van herstel van werkgelegenheid. De commissie ondersteunde het beleid van matiging van arbeidskosten en tot verspoeling van arbeids-, kapitaal- en goederenmarkten. Op het gebied van harmonisatie van wetgeving en het wegnemen van belemmeringen voor de interne markt werden flinke vorderingen gemaakt.

Er werd succesvol onderhandeld over een nieuwe overeenkomst over de handelsrelaties met de ACS-landen (Afrika, Caraïbisch gebied en Stille Zuidzeelanden), het zogenaamde Lomé III-akkoord. De commissie zette belangrijke stappen naar beheersing van de landbouwuitgaven, onder meer door indamming van overproductie. Er kwam een programma voor technologische vernieuwing (Esprit) om daarmee beter te kunnen concurreren met Japan en de VS. Hervorming van het Fonds voor Regionale Ontwikkeling moet tot grotere doelmatigheid leiden. In 1983 werd gestart met een gemeenschappelijk visserijbeleid. De commissie kwam met richtlijnen over onder meer gevaarlijke afvalstoffen, de luchtkwaliteit en het loodgehalte in benzine.

Inhoud

1.

Commissarissen

Naam

Land

Portefeuille

Politieke kleur

Andriessen, Frans

Nederland

mededinging en betrekkingen met het Europees Parlement

christendemocratisch

Cheysson, Claude

Frankrijk

ontwikkelingssamenwerking

sociaaldemocratisch

Contogeorgis, Giorgios

Griekenland

vervoer, visserij en toerisme

rechts-liberaal

Dalsager, Poul

Denemarken

landbouw

sociaaldemocratisch

Davignon, Étienne

België

industrie, energie, Euratom en onderzoek en wetenschap

partijloos

Giolitti, Antonio

Italië

regionaal beleid en coördindatie gemeenschapsfondsen

sociaaldemocratisch

Haferkamp, Wilhelm

Duitsland

externe betrekkingen

sociaaldemocratisch

Narjes, Karl-Heinz

Duitsland

interne markt, douane-unie, accijnzen, belastinghervorming, innovatie, milieu, consumentenbescherming en nucleaire veiligheid

christendemocratisch

Natali, Lorenzio

Italië

uitbreiding, Mediterrane aangelegenheden en voorlichting

christendemocratisch

O'Kennedy, Michael

Ierland

personeel & organisatie, vertaaldiensten, publicatiedienst en Eurostat

rechts-liberaal

Ortoli, François-Xavier

Frankrijk

economische zaken, financiën, kredietverlening en investeringen

Gaullist (rechts-liberaal)

Richard, Ivor

Verenigd Koninkrijk

sociale zaken, werkgelegenheid en onderwijs

sociaaldemocratisch

Thorn, Gaston

Luxemburg

voorzitter, tevens cultuur

liberaal

Tugendhat, Christopher

Verenigd Koninkrijk

belastingen, begroting, financiële controle en financiële instellingen

conservatieven (rechts-liberaal)

2.

Tussentijdse wijziging

Naam vervanger

Vervangen Commissaris

Datum vervanging

Politieke kleur

Reden vervanging

Edgar Pisani

Cheysson, Claude

26 mei 1984

sociaaldemocratisch

Minister van Buitenlandse Zaken in Frankrijk

Dick Burke

O'Kennedy, Michael

1 april 1984

christendemocraat

Minister van landbouw en Voedselvoorziening in Ierland

Terug naar boven