r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie-Delors I (1985-1989)

Commissie-Delors I 1985-1989

Deze Europese Commissie trad aan op 6 januari 1985 en bleef in functie tot januari 1989. Vanwege de toetreding van Spanje en Portugal per 1 januari 1986 werd de commissie met drie leden uitgebreid en vonden enkele portefeuillewisselingen plaats.

De commissie had een belangrijk aandeel in de voorbereiding van de Europese Monetaire Unie. Op basis van een witboek van EG-commissaris Lord Cockfield werd het pad uitgezet naar het tot stand brengen van de interne markt in 1992. De commissarissen Andriessen en De Clercq hadden veel bemoeienis met de onderhandelingen in internationaal verband over liberalisering van de wereldhandel. Met name de positie van de Europese landbouw en de subsidies op dat terrein speelden daarbij een belangrijke rol.

De commissie nam initiatieven op het gebied van onderzoek en technologie, onder meer via het programma Esprit. Er kwam een uitwisselingsprogramma voor jongeren in de EG. Verder werden er regels opgesteld over export van afval. In 1988 kwam de Commissie met de zogenaamde Habitat-richtlijn over de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. Met de ontwerp-richtlijn over grensoverschrijdend omroepverkeer werd een belangrijke stap gezet bij het wegnemen van belemmeringen voor commerciële televisie.

Inhoud

1.

Commissarissen

Naam

Land

Portefeuille

Politieke kleur

Andriessen, Frans

Nederland

land- en bosbouw (tot 1 januari 1986 tevens visserij)

christendemocratisch

Cheysson, Claude

Frankrijk

Mediterrane zaken en Noord-Zuid-relaties

sociaaldemocratisch

Christophersen, Henning

Denemarken

begroting, financieel toezicht en personeel & organisatie

liberaal

Clinton Davis, Stanley

Verenigd Koninkrijk

milieu, nucleaire veiligheid en vervoer (tot 1 januari 1986 tevens consumentenbescherming)

sociaaldemocratisch

Cockfield, Lord Arthur

Verenigd Koninkrijk

interne markt, belastingen en douane

conservatief (rechts-liberaal)

De Clercq, Willy

België

externe betrekkingen en handel

liberaal

Delors, Jacques

Frankrijk

voorzitter, tevens monetaire zaken

sociaaldemocratisch

Mosar, Nicolaas

Luxemburg

energie, Euratom

christendemocratisch

Narjes, Karl-Heinz

Duitsland

industrie, informatiemaatschappij, onderzoek en wetenschap

christendemocratisch

Natali, Lorenzio

Italië

uitbreiding en ontwikkelingssamenwerking

christendemocratisch

Pfeiffer, Alois

Duitsland

economische Zaken, werkgelegenheid, kredietwezen en investeringen en Eurostat

sociaaldemocratisch

Ripa di Meana, Carlo

Italië

institutionele vraagstukken, informatiebeleid, cultuur en toerisme

sociaaldemocratisch

Sutherland, Peter

Ierland

mededinging (vanaf 1 januari 1986 tevens relaties met het parlement; tot 1 januari 1986 tevens sociale zaken en onderwijs)

christendemocratisch

Varfis, Grigorios

Griekenland

(tot 1 januari 1986) regionaal beleid en relaties met het Europees Parlement; (vanaf 1 januari 1986) structuurfondsen en consumentenbescherming

sociaaldemocratisch

2.

Commissarissen van nieuwe lidstaten per 3 januari 1986

Naam

Land

Portefeuille

Politieke kleur

Cardosa e Cunha, António

Portugal

visserij

christendemocratisch

Marin González, Manuel

Spanje

sociale zaken en onderwijs

sociaaldemocratisch

Matutes Juan, Abel

Spanje

Krediet, investeringen, financiële instrumenten en midden- en kleinbedrijf

conservatief (christendemocratisch)

3.

Tussentijdse wijziging

Naam vervanger

Vervangen Commissaris

Datum vervanging

Politieke kleur

Reden vervanging

Peter Schmidhuber

Pfeiffer, Alois

22 september 1987

christendemocratisch

Overlijden

Op 1 augustus 1987 overleed Alois Pfeiffer. Hij werd op 22 september 1987 opgevolgd door de Beierse christendemocraat Peter Schmidhuber.

Terug naar boven