r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie-Delors II (1989-1993)

Commissie-Delors II 1989-1993

Deze Europese Commissie trad aan op 6 januari 1989 en bleef in functie tot januari 1993. Tijdens deze periode kwamen de Economische en Monetaire Unie (EMU) en het Verdrag van Maastricht tot stand. De EMU was een verdere stap naar invoering van een gezamenlijke munt. Commissievoorzitter Jacques Delors had hierin een belangrijk aandeel. Een door hem opgesteld Rapport lag aan de basis van de EMU. De commissie riep verder het Comité voor de Regio's in het leven.

De commissaris voor landbouw, de Ier MacSharry, kwam met ingrijpende voorstellen om overproductie tegen te gaan. Onderdelen van zijn plan waren verlaging van het melkquotum en verlaging van de prijzen voor vlees en granen (met een compensatieregeling voor lagere inkomsten). Na veel maatschappelijk verzet gingen de EG-landen uiteindelijk akkoord. In samenhang met dit beleid vonden onderhandelingen plaats met de Verenigde Staten over eerlijkere handel in landbouwproducten. Bij die onderhandelingen, die in 1992 tot resultaat leidden, speelde de Nederlandse commissaris Andriessen een belangrijke rol. Hij bereidde tevens de toetreding op termijn voor van voormalige Oostbloklanden.

Er werden initiatieven genomen om te komen tot verdere harmonisatie van de belastingen, tot liberalisering van de goederenvervoersmarkt en voor het aanleggen van een netwerk van hogesnelheidsspoorlijnen. Op milieugebied waren er voorstellen over het gebruik van schonere auto's, voor een verbod op het gebruik van cfk's en over invoering van een belasting op energieverbruik (ecotaks). De Spaanse commissaris voor visserij kwam met voorstellen om overbevissing tegen te gaan.

1.

Commissarissen

Naam

Land

Portefeuille

Politieke kleur

Andriessen, Frans

Nederland

externe betrekkingen, handelspolitiek en samenwerking met andere Europese landen

christendemocratisch

Bangemann, Martin

Duitsland

interne markt en industriebeleid

liberaal

Brittan, Leon

Verenigd Koninkrijk

mededinging en financiële instellingen

conservatief (centrumrechts)

Cardosa e Cunha, António

Portugal

energie, Euratom, toerisme, midden- en kleinbedrijf en personeel & organisatie

christendemocratisch

Christophersen, Henning

Denemarken

economische zaken, financiën, structuurfondsen en Eurostat

liberaal

Delors, Jacques

Frankrijk

voorzitter

sociaaldemocratisch

Dondelinger, Jean

Luxemburg

mediabeleid, cultuur en voorlichting

partijloos

MacSharry, Ray

Ierland

landbouw en plattelandsontwikkeling

rechts-liberaal

Márin González, Manuel

Spanje

ontwikkelingssamenwerking en visserij

sociaaldemocratisch

Matutes Juan, Abel

Spanje

Mediterrane zaken en Noord-Zuid-relaties

conservatief (centrumrechts)

Millan, Bruce

Verenigd Koninkrijk

regionaal beleid en cohesie

sociaaldemocratisch

Pandolfi, Filippo Maria

Italië

wetenschap, onderzoek, technologische vernieuwing, telecommunicatie en informatiemaatschappij

christendemocratisch

Papandréou, Vasso

Griekenland

sociale zaken en werkgelegenheid, industrie, onderwijs en jeugd

sociaaldemocratisch

Ripa di Meana, Carlo

Italië

milieu, nucleaire veiligheid en burgerbescherming

sociaaldemocratisch

Schmidhuber, Peter

Duitsland

begroting en financieel toezicht

christendemocratisch

Scrivener, Christiane

Frankrijk

belastingen en douane-unie

liberaal

Van Miert, Karel

België

vervoer, kredietwezen en investeringen en consumentenbescherming

sociaaldemocratisch

Terug naar boven