r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie-Delors III (1993-1995)

Commissie-Delors III 1993-1995

Deze Europese Commissie trad aan op 6 januari 1993 en bleef in functie tot januari 1995.

De Nederlandse eurocommissaris Hans van de Broek speelde een belangrijke rol in de onderhandelingen over toetreding van Zweden, Finland en Oostenrijk tot de Europese Unie. Daarnaast was hij sterk betrokken bij de de nauwere betrekkingen tussen de EU en voormalige communistische landen in Oost- en Midden-Europa en voormalige Sovjet-republieken. Zijn Belgische collega Van Miert had veel bemoeienis met het tegengaan van mogelijke schending van concurrentieregels en ongeoorloofde staatssteun en met de toegang van (commerciële) zenders tot de kabel.

De Commissie nam initiatieven tot verdere vrijmaking van de telecommunicatiemarkt, tot versoepeling van het internationale betalingsverkeer en tot regulering van veetransporten. Er werden verdere stappen gezet om de financiering van het Europese landbouwbeleid te hervormen.

Inhoud

1.

Commissarissen

Naam

Land

Portefeuille

Politieke kleur

Bangemann, Martin

Duitsland

industrie, informatiemaatschappij en telecommunicatie

liberaal

Brittan, Leon

Verenigd Koninkrijk

betrekkingen met Noord-Amerika, Japan, China, GOS, Midden- en Oost-Europa en handel

conservatief (centrumrechts)

Broek, Hans van den

Nederland

externe betrekkingen, gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid en uitbreiding

christendemocratisch

Christophersen, Henning

Denemarken

economische zaken, financiën, monetaire zaken, kredietwezen en investeringen en Eurostat

liberaal

Delors, Jacques

Frankrijk

voorzitter

sociaaldemocratisch

Deus Pinheiro, João de

Portugal

informatie en relaties met het Europees parlement en lidstaten, voorlichting, cultuur en media en Bureau voor officiële publicaties

christendemocratisch

Flynn, Pádraig

Ierland

JBZ en immigratie, sociale zaken en werkgelegenheid

rechts-liberaal

Márin González, Manuel

Spanje

Meditterane aangelegenheden en relaties met Latijns Amerika, Azië en het Midden-Oosten, en humanitaire hulp

sociaaldemocratisch

Matutes Juan, Abel

Spanje

vervoer, energie en Euratom

conservatief (centrumrechts)

Millan, Bruce

Verenigd Koninkrijk

regionaal beleid en cohesie

sociaaldemocratisch

Paleokrassas, Ioannnis

Griekenland

milieu

rechts-liberaal

Ruberti, Antonio

Italië

wetenschap, onderzoek, technologische ontwikkeling, onderwijs en jeugd

sociaaldemocratisch

Schmidhuber, Peter

Duitsland

begroting, financieel toezicht, antifraudebeleid en cohesiefondsen

christendemocratisch

Scrivener, Christiane

Frankrijk

belastingen en douane-unie en consumentenbescherming

liberaal

Steichen, René

Luxemburg

landbouw

christendemocratisch

Van Miert, Karel

België

mededinging, personeel & organisatie, vertaalbureau en automatisering

sociaaldemocratisch

Vanni d'Archirafi, Raniero

Italië

institutionele hervormingen, interne markt, financiële diensten, ondernemingen, midden- en kleinbedrijf

partijloos

2.

Tussentijdse wijziging

Naam vervanger

Vervangen Commissaris

Datum vervanging

Politieke kleur

Reden vervanging

Marcelino Oreja Aguire

Matutes Juan, Abel

27 april 1994

conservatief (centrumrechts)

Kandidatuur Europees Parlement

Terug naar boven