r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie-Prodi (1999-2004)

Deze Europese Commissie trad op 17 september 1999 aan na het vervroegde aftreden van de Commissie-Santer. De termijn van de commissie liep op 1 november 2004 af, maar de commissie bleef aan tot 22 november. Op 1 mei 2004 werden tien nieuwe commissarissen benoemd uit de landen die op die datum waren toegetreden tot de EU.

Tijdens de zittingstermijn van deze commissie werd op 1 januari 2002 in twaalf EU-lidstaten de euro ingevoerd. Hierbij werd tevens het Groei- en Stabiliteitspact van kracht over de verplichting aan lidstaten om het begrotingstekort niet hoger dan 3 procent te laten oplopen.

 
Commissie-Prodi 1999-2004
Bron: European Commission Audiovisual Library

De commissie nam initiatieven en bracht richtlijnen uit op het gebied van de bescherming van intellectueel eigendom, verdere hervorming van het landbouwbeleid en terugdringing van het broeikaseffect. Er kwam een richtlijn over veiligstelling van de biodiversiteit (Natura 2000-netwerk). In januari 2004 lanceerde commissaris Bolkestein de zogenaamde dienstenrichtlijn, waardoor de interne markt moest worden opengesteld voor dienstverlening. Er werd tijdens deze commissieperiode een begin gemaakt met de onderhandelingen met Turkije over toetreding tot de EU op termijn.

Inhoud

1.

Commissarissen

Naam

Land

Portefeuille

Politieke kleur

Barnier, Michel

Frankrijk

regionaal beleid

rechts-liberaal

Bolkestein, Frits

Nederland

interne markt en fiscale zaken

liberaal

Busquin, Philippe

België

onderzoek

sociaaldemocratisch

Byrne, David

Ierland

gezondheid en consumentenbescherming

partijloos

Diamantopoulou, Anna

Griekenland

sociale zaken en werkgelegenheid

sociaaldemocratisch

Fischler, Franz

Oostenrijk

landbouw, plattelandsontwikkeling en visserij

christendemocratisch

Kinnock, Neil

Verenigd Koninkrijk

administratieve hervorming

sociaaldemocratisch

Lamy, Pascal

Frankrijk

handel

sociaaldemocratisch

Liikannen, Erkki

Finland

ondernemingenbeleid en informatiemaatschappij

sociaaldemocratisch

Loyola de Palacio, Ignacia

Spanje

relaties met het parlement, vervoer en energie

christendemocratisch

Monti, Mario

Italië

mededinging

partijloos

Nielson, Poul

Denemarken

ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp

sociaaldemocratisch

Patten, Chris

Verenigd Koninkrijk

externe betrekkingen

conservatief (centrumrechts)

Prodi, Romano

Italië

voorzitter

links-liberaal

Reding, Viviane

Luxemburg

informatiemaatschappij

christendemocratisch

Schreyer, Michaele

Duitsland

begroting

groenen (links)

Solbes Mira, Pedro

Spanje

economische en monetaire zaken

sociaaldemocratisch

Verheugen, Günter

Duitsland

uitbreiding

sociaaldemocratisch

Vitorino, António

Portugal

juridische en binnenlandse zaken

sociaaldemocratisch

Wallström, Margot

Zweden

milieu

sociaaldemocratisch

2.

Tussentijdse wijzigingen

Naam vervanger

Vervangen Commissaris

Datum vervanging

Politieke kleur

Reden vervanging

Stavros Dimas

Diamantopoulou, Anna

11 maart 2004

conservatief (centrumrechts)

Kandidatuur Griekse Parlementsverkiezingen

Joaquim Almunia Amann

Solbes Mira, Pedro

19 april 2004

conservatief (centrumrechts)

Minister van Financiën en Economie van Spanje

Jacques Barrot

Barnier, Michel

26 april 2004

conservatief (centrumrechts)

Minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk

Olli Rehn

Liikannen, Erkki

12 juli 2004

liberaal

President van de Finse centrale bank

Louis Michel

Busquin, Philippe

13 september 2004

liberaal

Lid Europees Parlement

Op 1 mei 2004 werden tien nieuwe landen lid van de Europese Unie; zij leverden ook allen een eurocommissaris.

3.

Aanvullingen per 1 mei 2004

Naam

Land

Portefeuille

Politieke kleur

Balázs, Peter

Hongarije

regionaal beleid

partijloos

Borg, Joe

Malta

ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp

christendemocratisch

Figel', Ján

Slowakije

ondernemingen en informatiemaatschappij

christendemocratisch

Grybauskaite, Dalia

Litouwen

onderwijs en cultuur

partijloos

Hübner, Danuta

Polen

handel

partijloos

Kallas, Siim

Estland

economische en monetaire zaken

liberaal

Kalniete, Sandra

Letland

landbouw en visserij

christendemocratisch

Kyprianou, Markos

Cyprus

begroting

liberaal

Potocnik, Janez

Slovenië

uitbreiding

liberaal

Telicka, Pavel

Tsjechië

gezondheid en consumentenbescherming

partijloos

Terug naar boven