r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS)

Deze organisatie houdt zich bezig met strategisch onderzoek op het gebied van vrede en veiligheid. Het HCSS geeft advies op het gebied van internationale en nationale defensie- en veiligheidsvraagstukken aan de overheid, internationale instituties en het bedrijfsleven. De organisatie werkt veel samen met politieke en ambtelijke besluitvormers en het hogere management van bedrijven. Het HCSC is in 2007 opgericht als onafhankelijke denktank, maar is gelieerd aan TNO.

Het onderzoek van het HCSS kenmerkt zich door onafhankelijkheid, een multidisciplinaire benadering, specialistische kennis en heeft een strategische oriëntatie. Het onderzoek richt zich met name op internationale vrede en veiligheid, geopolitieke ontwikkelingen en trends, conflictbeheersing, defensietransformatie en terrorisme. De organisatie combineert haar brede, conceptuele kennis met de kennis van TNO op het gebied van technologie en kwalitatieve en kwantitatieve methoden. De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd in de vorm van (beleids) aanbevelingen, strategische verkenningen en scenarioanalyses.

Directeur is prof.dr. Rob de Wijk, hoogleraar Strategische Studies aan de Universiteit Leiden. De adviesraad van het HCSS bestaat uit (voormalig) politici en beleidsmakers met een uitgebreide expertise en ervaring. De staf is beschikbaar voor commentaar in de media op het gebied van nationale en internationale ontwikkelingen, en om onderzoek toe te lichten.

Delen

Terug naar boven