r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Plasterk tegen meer EU-bemoeienis met onderwijs

maandag 16 februari 2009, 17:17

BRUSSEL (ANP) - Minister Ronald Plasterk (Onderwijs) voelt er niets voor om binnen de EU nieuwe onderwijsdoelstellingen af te spreken waaraan de lidstaten zich moeten houden. ,,Als we er steeds maar weer een schepje bovenop doen, wordt straks het hele onderwijsbeleid vanuit Brussel bepaald'', zei hij maandag na overleg met zijn EU-colleg's in Brussel.

Daar lagen voorstellen op tafel om de lijst met onderwijsdoelen flink uit te breiden. Zo zouden er afspraken moeten komen over het aantal vreemde talen dat scholieren moeten leren en over het percentage van het bruto binnenlands product dat aan onderwijs besteed moet worden.

Plasterk wees erop dat het aan de nationale regeringen is om te beslissen hoeveel geld er naar de onderwijsbegroting gaat. Hij onderstreepte verder dat de onderwijsdoelen die in 2001 zijn afgesproken, zoals over het verminderen van schoolverlaters, nog vrijwel geen van alle zijn gehaald.

Terug naar boven