r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Cooperation Council EU - Ukraine

Kalender
datum 16 juni 2009
plaats Luxemburg
organisatie Tsjechisch voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2009


Inhoud

1.

Tsjechisch voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2009

Van 1 januari t/m 31 juni 2009 vervulde Tsjechië het voorzitterschap van de Europese Unie. Het Tsjechisch voorzitterschap richtte zich op de landen ten oosten van de Europese Unie. Ook de kredietcrisis en klimaatverandering, alsmede het Verdrag van Lissabon, speelden het half jaar een belangrijke rol.

Centrale thema's en voornemens waren:

  • Schone energie en de energievoorziening: Tsjechië wil het voorgestelde klimaat- en energiepakket uitwerken en vastleggen. Tevens moet het beleid ten aanzien van de energiezekerheid worden verstevigd.
  • Financiën van de EU: er is een evaluatie gaande van de systematiek van de inkomsten en uitgaven van de Europese Unie. De Commissie zal haar bevindingen aan de Europese Raad presenteren.
  • Kredietcrisis: verder werken aan een Europese en internationale aanpak om de crisis te beteugelen. Een herziening van het systeem van kredietwaardering was reeds ingepland.
  • Oostelijke landen: Tsjechië wil een Europese top met de oostelijke buurlanden en landen uit de Kaukasus. Rusland is vooralsnog niet in die lijst opgenomen.

2.

Meer over...

Terug naar boven