r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Ook APK in buitenland

Met dank overgenomen van Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W), gepubliceerd op dinsdag 23 december 2008.

Bezitters van een tweede huis in Spanje hoeven straks niet meer terug te rijden naar Nederland om hun auto te laten keuren. Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat na de jaarwisseling naar de Tweede Kamer stuurt.

De minister breidt allereerst een proef met autokeuringen bij een aantal Belgische APK-keuringsbedrijven uit. Vanaf 1 januari kunnen bezitters van auto’s met een Nederlands kenteken in elk geval bij meer autokeuringsstations in Vlaanderen terecht die in de buurt liggen van de Nederlandse grens.

Op verzoek van Eurlings werkt de RDW daarnaast een methode uit die ingezet kan worden om een in Spanje uitgevoerde APK te erkennen. Autobezitters kunnen hun auto met een Nederlands kenteken dan in Spanje laten keuren. Uitgangspunt is dat deze nieuwe methode van keuren geen afbreuk doet aan de kwaliteit van het Nederlandse APK-systeem. De zwaarte van de keuringseisen, de rechtsbescherming voor burgers en het toezicht op de kwaliteit staan daarbij centraal.

Eurlings streeft naar een Europese regeling waarbij landen elkaars APK erkennen. Dit leidt tot minder administratieve lasten voor de inwoners. De minister zal hiervoor in Europa aandacht vragen.


Delen

Ook redacteur worden van deze site?

Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven