r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-akkoord over minder CO2 uit brandstof

woensdag 26 november 2008, 15:30

BRUSSEL (ANP) - Oliemaatschappijen moeten in 2020 10 procent minder CO2 uitstoten bij de productie en verbruik van brandstof. Onderhandelaars van het Europees Parlement en de EU-landen hebben woensdag een akkoord bereikt over een EU-wet daartoe.

Het akkoord is de eerste van een reeks Europese wetten om het klimaat te beschermen. ,,Een belangrijk politiek signaal'', zegt PvdA-Europarlementslid Dorette Corbey, onderhandelaarster namens het parlement. ,,Dit is een enorme stimulans voor biobrandstof en elektrische auto's. Het zal ook het affakkelen wereldwijd fors terugdringen.''

Volgens Corbey zijn de oliemaatschappijen tot dusver nogal de dans ontsprongen bij de strijd tegen broeikasgas CO2. ,,Nu krijgen ze dus een plicht om CO2 te verminderen van olieput tot uitlaat.''

Het Europees Parlement stemt half december over het compromis. Dat geldt ook voor andere wetsvoorstellen, zoals het veilen van emissierechten en zuiniger auto's.

Nederland is tevreden met de uitkomst. Voor ons land is vooral van belang dat de eisen ertoe leiden dat auto's minder fijnstof uitstoten. De kleine stofdeeltjes zorgen nu voor een vervuilde lucht in Nederlandse steden.

Op aandringen van de Nederlandse autoriteiten is in het akkoord ook vastgelegd dat oliemaatschappijen vanaf januari 2011 zwavelvrije brandstof moeten leveren aan de binnenvaart. Zwavel leidt via verbindingen tot luchtvervuiling en gezondheidsproblemen.

Terug naar boven