r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Lesopdracht - Wat kunnen wij in Europa aan grensoverschrijdende problemen doen?

EU in actie tegen klimaatverandering

Tijdens deze opdracht bekijken de leerlingen wat de Europese Unie doet om grensoverschrijdende problemen tegen te gaan.

Onderwerpen zoals terrorisme, armoede, oneerlijke wereldhandel en klimaatverandering komen hierbij aan bod.

Doel is dat de leerlingen begrijpen:

 • a. 
  dat het bij grensoverschrijdende problemen noodzakelijk is om op Europees en wereldniveau samen te werken;
 • b. 
  wat de EU momenteel tegen grensoverschrijdende problemen doet.

Delen

Inhoud

1.

Voorbereiding

 • Lees ter voorbereiding in ieder geval pagina's 34-36 en 42 van het boek.

2.

Stappenplan

 • 1. 
  Vertel aan de hand van bovenstaande teksten een inleidend verhaal. Benadruk waarom het belangrijk is om samen te werken om grensoverschrijdende problemen tegen te gaan.
  • Voorbeeld: een vervuilde rivier stroomt door meerdere landen. De rivier heeft dus invloed op het milieu in elk land waar die doorheen stoomt. Als alleen één land hier iets aan probeert te doen, zal dat weinig effect hebben omdat de andere landen doorgaan met het vervuilen van diezelfde rivier. De rivier wordt pas schoon als de landen gaan samenwerken om de vervuiling aan te pakken.
 • 2. 
  Deel de prints van het boek 'Ontdek Europa' uit (in ieder geval de relevante pagina's: 34, 35, 36 en 42).
 • 3. 
  Laat de leerlingen het stukje 'Wat doet de EU?' lezen op bladzijden 34-35 van het boek 'Ontdek Europa'. Hierin komen meerdere problemen aan bod die de EU-landen samen proberen op te lossen. Laat ze eventueel ook de aanvullende teksten lezen (zie Voorbereiding).
 • 4. 
  Laat de leerlingen nog een aantal grensoverschrijdende problemen bedenken en opschrijven. Laat ze meteen bedenken wat wij (in de EU) tegen de problemen kunnen doen.
 • 5. 
  Bespreek klassikaal eerst de problemen en daarna de oplossingen die de leerlingen hebben bedacht.
 • 6. 
  Laat de leerlingen het stukje 'Hoe ziet de toekomst eruit?' op pagina 42 uit het boek 'Ontdek Europa' lezen.
 • 7. 
  Houd een discussie in de klas over de toekomst van de EU. Denk daarbij aan de manier waarop de EU het beste grensoverschrijdende problemen in de toekomst op kan lossen, maar bespreek ook hoe de leerlingen denken dat de toekomst van de EU in het algemeen eruit zal zien.

3.

Tips

 • Laat de leerlingen de aanvullende teksten eventueel thuis lezen.

4.

Suggesties voor evaluatievragen

 • Wat vonden jullie van deze opdracht?
 • Wat hebben jullie ervan geleerd?
 • Waarom denken jullie dat deze opdracht belangrijk is?

5.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven