r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Financieringsinstrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld (EIDHR)

Met dank overgenomen van EU monitor.

Met dit financiële instrument wil de Europese Unie wereldwijd het naleven van de mensenrechten en democratie bevorderen en ondersteunen. De EU heeft de overtuiging dat democratie en mensenrechten universele waarden zijn die sterk moeten worden gestimuleerd.

Inhoud

1.

In vogelvlucht

De EU heeft de volgende doelen opgesteld:

 • bevordering van het naleven van de mensenrechten en fundamentele vrijheden in de landen en regio’s waar deze onder druk staan
 • ondersteuning van het maatschappelijk middenveld (vanuit de gedachte dat dit een belangrijke pijler is voor een goed functionerende democratie)
 • ondersteuning van initiatieven door zowel particulieren als (overheids-)organisaties ter bevordering van de mensenrechten en democratie
 • versterking van het internationale en regionale kader voor de bescherming en bevordering van de mensenrechten, de rechtsstaat en democratie
 • versterking van het vertrouwen in democratische verkiezingsprocessen door ze betrouwbaarder en transparanter te maken (bijvoorbeeld door verkiezingswaarnemingen)

Het meerjarig plan van Het Europees financieringsinstrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld is de voortzetting van (2007-2013). Het budget voor de periode 2018-2020 bedraagt ruim 400 miljoen euro.

2.

Subsidie aanvragen

Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor:

 • organisaties uit het maatschappelijk middenveld
 • organisaties zonder winstoogmerk uit de openbare en particuliere sector
 • nationale, regionale en internationale parlementaire organen
 • internationale en regionale intergouvernementele organisaties

Subsidies kunnen worden toegekend in de vorm van:

 • programma’s en projecten
 • subsidies voor de financiering van projecten die worden ingediend door internationale en regionale intergouvernementele organisaties
 • geringe subsidies voor mensenrechtenactivisten
 • subsidies voor de exploitatiekosten van het bureau van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties en van het Europees Interuniversitair Centrum voor mensenrechten en democratisering (EIUC)
 • bijdragen aan internationale fondsen
 • middelen voor de verkiezingswaarnemingsmissies van de Europese Unie
 • overheidsopdrachten

3.

Na 2013

Voor de begrotingsperiode 2014-2020 heeft de Europese Commissie voorgesteld het financieringsinstrument toe te rusten met een budget van 1,578 miljard euro.

4.

Meer informatie

Terug naar boven