r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees Terugkeerfonds (ETF)

Dit fonds had als doel om EU-lidstaten te ondersteunen in het laten terugkeren van vluchtelingen naar het land van herkomst. De nadruk lag op vrijwillige terugkeer. Het fonds moest een eerlijke en effectieve implementatie van standaarden voor terugkeer van vluchtelingen bevorderen.

1.

In vogelvlucht

Het fonds richtte zich ook op acties voor de terugkeer van vluchtelingen die (nog) niet verplicht waren om een EU-lidstaat te verlaten. Er was verder aandacht voor gezamenlijke acties van EU-lidstaten.

Iedere lidstaat maakte voor het fonds een meerjarige strategie waarin het gebruik van financiële middelen werd verantwoord. De strategie was vervolgens het raamwerk voor het uitvoeren van acties, ingedeeld per jaar.

Tussen 2008 en 2013 was er een budget van 676 miljoen euro. Het grootste gedeelte, 626 miljoen euro, werd verdeeld onder de lidstaten. Het restant, 47 miljoen euro, was voor gezamenlijke acties.

2.

Na 2013

Vanaf 2014 is het Terugkeerfonds opgegaan in het nieuwe Asiel- en Migratiefonds.

3.

Meer informatie

Terug naar boven