r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Joint Assistance support projects in European Regions (JASPERS)

Dit initiatief (kort: JASPERS) ondersteunt EU-landen bij het ontwikkelen van grote infrastructurele projecten die worden gesteund door de structuurfondsen en het cohesiefonds. Het initiatief is gestart in 2006. Begunstigde landen zijn met name nieuwe lidstaten en toetredende landen tot de EU.

1.

In vogelvlucht

JASPERS is aanvullend op het voorbereidende werk in het project dat reeds door de nationale en lokale overheden wordt gedaan. Het biedt technische expertise vanaf het voorbereidende werk tot aan het besluit om EU-steun te verlenen. Dat kan bijvoorbeeld bij het opzetten van een publiek-private samenwerking, of bij het in kaart brengen van de impact van het project op het milieu (overigens een verplicht onderdeel).

De belangrijkste gebieden waarop het initiatief steun verleent zijn:

  • transportsector buiten TEN
  • intermodale transportsystemen en de wijze waarop ze op elkaar aansluiten
  • management van weg- en luchtverkeer
  • schoon stedelijk en openbaar vervoer
  • milieu, inclusief energie-efficiëntie en hernieuwbare energie
  • publiek-private partnerschappen

JASPERS is een samenwerkingsverband van de Europese Investeringsbank, Europese Commissie en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling. Zij hebben het instrument sinds 2006 gebruikt in o.a. de 13 nieuwe lidstaten, Griekenland en de (potentiële) kandidaat-lidstaten Macedonië, Montenegro en Servië.

2.

JASPERS inzetten

Assistentie door Jaspers kan alleen worden aangevraagd via nationale autoriteiten. Welke dat zijn, is te vinden op de website van het DG REGIO:

Op de JASPERS-website staat meer infomatie over het inzetten van JASPERS.

Meer informatie

Terug naar boven