r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Prof. Dr. R. (Rob) de Wijk

foto Prof. Dr. R. (Rob) de Wijk
vergrootglas
bron: Rob de Wijk

Prof. dr. Rob de Wijk is hoogleraar internationale betrekkingen aan de Universiteit Leiden en oprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS). Daarnaast is hij een veelgevraagd columnist en gerenommeerd expert op het gebied van internationale betrekkingen en veiligheidszaken.

Delen

Inhoud

1.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Dordrecht, 14 augustus 1954

2.

Hoofdfuncties/beroepen

 • Directeur Den Haag Centrum voor Strategische Studies HCSS, 2007
 • Voorzitter van de Denktank Nationale Veiligheid, 2008
 • Hoogleraar Internationale Betrekkingen, Universiteit Leiden, 2000
 • Columnist Dagblad Trouw
 • Werkzaam aan het departement Politieke Wetenschappen van de Universiteit Leiden, van 1985 tot 1989
 • Hoofd Conceptuele Zaken, Ministerie van Defensie(Adviseur Commandant der Strijdkrachten inzake strategische planning en beleid), van 1989 tot 1998
 • onderzoeker en hoofd veiligheidsprogramma van Clingendael, van 1998 tot 2007
 • Freelance journalist, van 1977 tot 1977
 • Hoofdredacteur van uitgeverij EIsma, Leeuwarden, gespecialiseerd in tijdschriften en wetenschappelijke publicaties, van 1980 tot 1980
 • hoogleraar internationale betrekkingen aan de KMA/ NLDA1977Freelance journalist1980 Hoofdredacteur van uitgeverij EIsma, Leeuwarden, gespecialiseerd in tijdschriften en wetenschappelijke publicaties, van 1999 tot 2008
 • Werkzaam aan het departement Politieke Wetenschappen van de Universiteit Leiden, van 1985 tot 1989
 • Hoofd Conceptuele Zaken, Ministerie van Defensie(Adviseur Commandant der Strijdkrachten inzake strategische planning en beleid), van 1989 tot 1998
 • Onderzoeker en hoofd veiligheidsprogramma Clingendael, van 1998 tot 2007
 • Hoogleraar Internationale Betrekkingen, KMA/ NLDA, van 1999 tot 2008

3.

Opleiding

opleidingen
 • Doctoraat, Universiteit Leiden, van 1989 tot 1989
 • Studies contemporary and international relations, Universiteit Groningen1989Doctoraat, Universiteit Leiden, van 1978 tot 1984

4.

Publicaties van/over

lijst van publicaties
 • Publikaties prof. Dr . R. de Wijk - 2008, 2003
 • 2003
 • Bijdragen aan boeken
 • The Limits of Military Power, in A.T.J. Lennon (ed) The Battle for Hearts and Minds, Cambridge, The MIT Press, blz. 3 - 28.
 • Met F. Osinga, The Emergence of Post Modern Warfare: Assessing a Decade of Changes in Military Affairs, in Cannons and Canons (Van Gorkum, Assen), blz.209 - 236.
 • B. Bomert (red.), “De transformatie van de NAVO: herstructurering in tijden van crisis, in Jaarboek Vrede en Veiligheid , Nijmegen (Centrum voor Internationaal Conflict - Analyse & Management, KUN), blz. 164 - 812., 2003
 • Bijdragen aan tijdschriften
 • “Naar een expeditionaire marine”, Militaire Spectator, jaargang 172, nr. 5, blz. 255 - 256.
 • “Amerikaanse missie manifest mislukt”, Internationale Spectator, april, blz. 165 - 166.
 • Repliek op A.J. Boekestijn, “Amerikaanse missie manifest meesterlijk”, Internationale Spectator, juni, blz. 313.
 • “Nederland en de nieuwe werkelijkheid”, Internationale Spectator, juli-augustus, blz. 353 359.
 • “European Military Reform for a Global Partnership”, The Washington Quarterly, Winter - 2004, volume 27, no. 1., 2003
 • 2004
 • Bijdragen aan boeken:
 • “The implications for Force Transformation: the Small Country Perspective”, in D. S. Hamilton (ed): Transatlantic Transformations: Equipping NATO for the 21st Century, Centre for Transatlantic Relations, Johns Hopkins University, Washington, pp. 115 - 146.
 • “European View” in G. Lindstrom en B. Schmitt, (red): One Year on: lessons from Iraq, Challot Paper no. 68, EU ISS, Paris, March ., 2004
 • “Defensiebeleid in relatie tot veiligheidsbeleid”, in Krijgsmacht: studies over de organisatie en het optreden, (Kluwer, Alphen aan de Rijn), pp. 147 - 178.
 • “The Efficacy of ESDP”, in E. Reiter (red.), Jahrbuch fur Internationale Sichterheitspolitik (Mitter, Wien), pp. 329 - 348., 2004
 • Papers en studies:
 • The Union’s Foreign, Security and Defence Policies and Austria’s Ambitions, Strategische Analysen, Wenen, November (verschenen in 2004)., 2003
 • Civil Defence and Solidarity Clause: EU Homeland Defence, Policy Paper prepared for the Directorate-General for Research of the European Union at the request of the European Parliament’s Committee on Foreign Affairs, Common Security and Defence Policy.
 • “Dilemma’s voor het toekomstige landoptreden”, in symposiumboek De toekomst van het Landoptreden, Koninklijke landmacht, Den Haag, 10 december, pp. 17 - 26.
 • “Het gebruik van hard en soft power in de internationale betrekkingen”, in Amerika en Europa: Mars en Venus? (Atlantische Commissie, Den Haag), pp. 9 - 17.
 • Bijdragen aan tijdschriften:
 • “The Reform of ESDP and EU-NATO Cooperation”, The International Spectator. January-March, pp. 71 - 82.
 • “Transatlantic Relations: A View from the Netherlands”, International Journal, Vol. LIX, Number 1, Winter - 4, pp. 167 - 186., 2003
 • “Het gevaar van succes in de strijd tegen terrorisme: portret van de nieuwe vijand”, Justitiële Verkenningen, nummer 3. pp. 43 - 54.
 • “Force Restructuring: The Small Country Perspective”, Carre, 27ste jaargang, nummers 7/8, pp. 42 - 48.
 • “Harde en zachte strategie: naar een balans”, Internationale Spectator, jaargang 58, nr. 4, april, pp. 169 - 170.
 • “De functie van de NAVO geërodeerd door de regering-Bush”, Internationale Spectator Internationale Spectator, jaargang 58, nr. 10, augustus, pp.
 • Bijdragen aan studies:
 • Co-author: European Defence: A Proposal for a White Paper. Report by an independent Task Force set up after a decision of the EU-Leaken Summit, . (EU ISS, Paris)., 2001
 • Co-author: A European Defence Strategy. Report by an Independent Task Force set up by the Bertelsmann Foundation.
 • 2005
 • Boeken
 • The Art of Military Coercion (Mets en Schilt: Amsterdam) 282 pp.
 • Supermacht Europa (Mets en Schilt: Amsterdam) 215 pp.
 • Hoofdstukken in boeken
 • ‘Duider of commentator?’ , Kwakzalvers en Waarzeggers (SPIL, Leiden) pp. 54 - 55.
 • ‘Security Implications of NATO Transformation for Smaller Members’, in M. Satala (red): Small States and NATO, Helsinki: Atlantic Council Council of Finland, Occasional Papers no. 6, pp. 17 - 24.
 • ‘Creating Forces for War Fighting, Stabilization and Reconstruction’, in B. Schreer, E. Witlock (eds) Divergent Perspectives on Military Transformation (Bonn: SWP) , pp. 36 - 46, 2005
 • ‘Polderen en crisisbeheersing: een recept voor een ramp’, in G. Wismans, Crisisbeheersing belicht, Ministerie van Binnenlandse en Koninkrijkszaken, pp.29 -38.
 • To be published in : contributions to Jaarboek Vrede en Veiligheid (Nijmegen University) and study on security (Leiden University), 2005
 • Artikelen in tijdschriften
 • (with Peter van Ham) “Strategische Cultuur en de transatlantische gedachte”, Internationale Spectator, jaargang 59, nr. 1, pp. 8 - 11.
 • ‘Terrorismebestrijding: een strategie van “hearts and minds”’, Justitiële Verkenningen, 2 / 05, pp. 47 - 63.
 • ‘Nationale veiligheid vereist eenheid van commandovoering’, Nieuwsbrief Crisisbeheersing, pp. 16 - 17.
 • (Met R. Toxopeus) ‘Hoe Binnen en Buitenlandse Veiligheid Verweven Zijn’, Internationale Spectator, jaargang 59, nr. 7 /8, juli-augustus, pp. 421 - 425.
 • 2006
 • Boek
 • Doelwit Europa: Complotten en Aanslagen van Moslimextremisten, (Amsterdam: Mets en Schilt) 205 p..
 • Hoofdstukken in boeken
 • ‘Transatlantische betrekkingen’, Jaarboek Vrede en Veiligheid , (Nijmegen: Centrum voor Internationaal Conflict - Analyse en Management, Radboud Universiteit), pp. 59 - 78., 2005
 • ‘The multiple crisis of parallel societies in The Netherlands’ Studies’ in Working Documents (Brussel en Londen: Center for European Policy Studies / International Institute for Strategic Studies), pp. 6 - 16.
 • ‘De Uitverkorenen en de Vreedzame Unie in H. Groen en E.J. Kaars Sijpesteijn, De Slag om de Globale Democratie, (Wormer: Inmerk), pp. 158 - 174,
 • Artikelen in tijdschriften
 • ‘Pourquoi la superiorite militare de l’ouest compte a peine’, Defense & Securite Internationale, No14, April , pp. 86 - 90., 2006
 • ‘Nationale veiligheid en de kabinetsformatie’, Nieuwsbrief Crisisbeheersing (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), jaargang 4, nr. 11, november, blz. 2-3.
 • 2007
 • Hoofdstukken in boeken
 • ‘The Multiple Crisis in Dutch Parallel Societies’, in F. Heisbourg en M. Emerson (eds) Readings in European Security, (Brussel: European Security Forum) pp. 51 - 64.
 • ‘Thwarted, failed and successful plots by Muslim extremists in the European Union’ in J. Beyerer (ed) Future Security, (Karlsruhe: Universitatsverlag Karlsruhe) pp. 37 - 39.
 • Co-author, Beyond : European Grand Strategy in a Global Age (Gutersloh: Bertelsmann) May., 2010
 • ‘Nederland en de NAVO-operatie in Afghanistan: politieke besluitvorming en militaire uitvoering’, in B. Bomert et.al (red), Jaarboek Vrede en Veiligheid (Amsterdam: Rozenberg Publishers), pp. 1 - 17.
 • Artikelen in tijdschriften
 • ‘The Irresistible Pressures forcing Change on NATO’ , Europe’s World (Spring , no. 5) pp. 24 -31., 2007
 • 2008
 • Boeken
 • Toestanden in de wereld, (Amsterdam: Mets en Schilt), 245 pag.
 • With E.R. Muller en U. Rosenthal (eds) Terrorisme: studies over terrorisme en terrorismebestrijding, (Deventer: Kluwer, )., 2008
 • Hoofdstukken in boeken
 • ‘Het machtsverval van de trans-Atlantische wereld’, in B. Bomert (ed), Jaarboek Vrede en Veiligheid , (Amsterdam: Rozenberg Publishers), p.. 7 - 29., 2007
 • ‘Energy Supply as a Terrorist Target’, in Logistic Yearbook, (Utrecht: EVO). pp. 23 - 26.
 • ‘Strategische logica en de modus operandi van het jihadistische terrosrisme’, in E.R. Muller, U. Rosenthal en R. de Wijk, Terrorisme: studies over terrorisme en terrorismebestrijding, (Deventer: Kluwer). pp. 97 - 124.
 • ‘Lessen van Counter Insurgency Operaties voor de nationale terrorismebestrijding’, in E.R. Muller, U. Rosenthal en R. de Wijk, Terrorisme: studies over terrorisme en terrorismebestrijding, (Deventer: Kluwer, ), pp. 805 - 830., 2008
 • Artikelen in tijdschriften
 • ‘Seeking the right balance: NATO and EU in Dutch foreign and defense policy’, in Nacao Defensa, Instituto da Defensa Nacional (Portugal), no. 118, October/November , pp. 147 - 164. Published in 2008., 2007

website
www.hcss.nl/nl/staff

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Delen

Terug naar boven