r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Transparantieregister: register van belangenvertegenwoordigers Europa

Dit gratis register geeft een overzicht van de activiteiten van belangenvertegenwoordigers die actief zijn in Europa. Sinds juni 2011 draagt het register de naam 'transparantieregister' en is het register van de Europese Commissie samengevoegd met dat van het Europees Parlement, waarbij lobbygroepen verplicht zijn om zich in te schrijven. Sinds april 2021 is deze verplichting er ook voor andere belangengroepen.

In januari 2019 stemde het Europees Parlement in met een aantal wijzigingen in het Reglement van Orde en daarmee ook het transparantieregister. Zo zijn rapporteurs, schaduwrapporteurs en commissievoorzitters verplicht om bijeenkomsten met belangenvertegenwoordigers te publiceren op de website van het Parlement.

In april 2021 werden de regels uitgebreid waardoor de registratieplicht voor de gehele EU gaat gelden. Vice-voorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans stelde in september 2016 al voor om het register uit te breiden.

Inhoud

1.

Totstandkoming en werkwijze

Het Europees Parlement beschikte al vanaf 1996 over een lobbyregister. Toen de Europese Commissie in 2008 een eigen tegenhanger opzette, gingen in het Parlement al snel stemmen op om de twee registers te combineren en ook lobbyisten die zich richten op de Europese Raad van Ministers erin op te nemen. In november 2010 besloten het Parlement en de Commissie hun registers samen te voegen. Dat is in juni 2011 gerealiseerd.

Belangenorganisaties kunnen in het register onder meer hun budget, contactgegevens, doelstellingen en interessegebieden invoeren. Deze gegevens zijn vervolgens algemeen toegankelijk voor het publiek. Het register biedt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen wanneer een organisatie zich niet aan de in het register gepubliceerde gedragscode voor belangenvertegenwoordigers houdt.

Wat betreft de toegang tot het Europees Parlement is registratie voor lobbyorganisaties verplicht. Dit geldt echter niet voor toegang tot de andere EU-instellingen.

In januari 2015 lanceerde de Europese Commissie een nieuwe versie van het register, waarin vooral de kosten die met het lobby'en gemoeid zijn duidelijker worden weergegeven. Ook moeten lobbyisten voortaan aangeven in welke comités of fora ze actief zijn.

Bij de presentatie van de plannen voor het register in april 2011 wezen Europarlementariërs erop dat het ook nog de bedoeling is dat de Europese Raad van Ministers zich bij het register aansluit. In juni 2012 installeerde de Raad een waarnemer op het secretariaat van het register. Hoewel zijn rol strikt informeel is, is hij aanwezig bij wekelijkse vergaderingen en houdt hij de Raad op de hoogte van het aantal ingeschreven organisaties.

De Commissie constitutionele zaken van het Europees Parlement, die zich met het register bezighoudt, presenteerde ook plannen om een zogeheten 'legislative footprint' verplicht te stellen bij rapporten door parlementariërs. Hierin moeten de gegevens opgenomen worden van alle belangenbehartigers waarmee de rapporteurs contact hebben gehad tijdens het schrijven van hun rapport.

Begin maart 2016 heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging geopend over het in te richten transparantieregister. Alle belanghebbenden worden hierbij om hun mening gevraagd over het huidige transparantieregister voor organisaties en zelfstandige werkzame personen die betrokken zijn bij het maken en het uitvoeren van het EU-beleid en over de toekomstige ontwikkeling ervan.

In april 2021 ging het Europees Parlement ermee akkoord dat de regels voor lobbyisten verder zijn aangescherpt. Zo komt er onder meer een verplichte registratie van belangen­vertegenwoordigers. Dit was aanvankelijk wel mogelijk, maar nog geen verplichting.

2.

Meer informatie

Terug naar boven