r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

COM-nummer

Het COM-nummer is een van de mogelijke nummerseries die door de Europese Commissie toegekend wordt aan officiële documenten van de Europese Unie. Het COM-nummer wordt gebruikt voor nieuwe wetsvoorstellen van de Europese Commissie, en voor een groot deel van alle officiële mededelingen en rapportages.

Hoe ziet een COM-nummer eruit?

Het COM-nummer is als volgt opgebouwd:

COM

(jaar)

nummer

Zo heeft bijvoorbeeld het voorstel van de dienstenrichtlijn als COM-nummer: COM(2004)2.

Deze schrijfwijze wordt verreweg het meest gebruikt. Er zijn varianten waar de '()' weg wordt gelaten of is vervangen door een '/yyyy/' of een ':yyyy:'.

In een enkel geval wordt de 'COM' weggelaten, hetgeen verwarring kan opleveren met het wetgevingsnummer.

Ieder COM-nummer is uniek.

Meer informatie

Niveau

Delen

Terug naar boven