r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verbetering toezicht Europees Parlement op comitologie

Met dank overgenomen van Expertisecentrum Europees Recht (ECER) (ECER), gepubliceerd op dinsdag 29 juli 2008.

De Europese Commissie en het Europees Parlement (EP) hebben een inter-institutioneel akkoord gesloten om het toezicht van het EP op werkzaamheden van de comités te vergemakkelijken. De Commissie moet inzichtelijk maken waar de comités dagelijks mee bezig zijn. Zo moeten de agenda’s van de comité-vergaderingen worden opgestuurd en een register moet de precieze stand van zaken weergeven in een bepaald dossier.

Met het nieuwe inter-institutionele akkoord wordt de communicatie tussen de Commissie en het EP vergroot. Het EP wordt regelmatig voorgelicht over de werkzaamheden van de comités (zoals het ontvangen van een agenda). Ook komt er een register dat de Europarlementariërs precies op de hoogte zal houden van de stand van zaken betreffende een bepaald comitologiebesluit.

Het Parlement hoopt dat de Commissie, in tegenstelling tot eerdere afspraken, dit akkoord wél zal nakomen.

Bron: Expertisecentrum Europees Recht (ECER)


Terug naar boven